Discussieavond ‘Politiek & Amateurkunst’

GRONINGEN - Welke waarde heeft amateurkunst voor de stad? En hoe kan de politiek daarbij helpen?

Met die insteek organiseert de Klankbordgroep Amateurkunst Gemeente Groningen en VRIJDAG in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een discussie in het der Aa-Theater. Politici en amateurkunstenaars worden uitgenodigd om mee te denken.

Onder leiding van Bram Douwes wordt er op donderdag 22 februari van 19.30 tot 22.00 uur een geanimeerde avond met prikkelende presentaties en stellingen georganiseerd. Paula Mulder van VRIJDAG: “We roepen amateurkunstenaars op om te laten horen welke meerwaarde zij bieden voor de gemeente en zijn benieuwd hoe de aanwezige politici dit zullen meenemen in hun verkiezingsprogramma.”

Voor de avond worden (bestuurs)leden van muziekverenigingen, theatergroepen, koren en orkesten uitgenodigd om hun mening te geven over de meerwaarde van amateurkunst voor de stad en wat zij van de politiek verwachten. Andersom wordt politici gevraagd of en hoe zij de waarden en wensen van de amateurkunstenaars in hun verkiezingsprogramma zullen verwerken. Opgeven voor deelname is gratis en moet vóór donderdag 15 februari aanstaande via amateurkunst@bijvrijdag.nl.

De Klankbordgroep Amateurkunst Gemeente Groningen is een van de concrete resultaten van de Euroborgsessie, die gemeente Groningen en VRIJDAG in maart 2016 organiseerden.

In die bijeenkomst bespraken circa 80 vertegenwoordigers uit het amateurkunstveld, samen met gemeente en VRIJDAG, het culturele klimaat. Dit heeft onder andere geresulteerd in een wensenlijst die afgelopen zomer aan de wethouder is gepresenteerd.