Veel belangstelling voor eerste EBG Kenniscafé over marketing en communicatie

REGIO - Het eerste EBG Kenniscafé werd druk bezocht door ondernemers uit Noord-Groningen. Tijdens deze informele bijeenkomst bij Garnwerd aan Zee kon men praktische kennis opdoen over marketing en communicatie.

Uit contact met verschillende ondernemers uit Noord-Groningen is gebleken dat er behoefte is aan meer kennis over diverse onderwerpen als marketing, export en logistiek. De trigger voor Economic Board Groningen (EBG) om EBG Kenniscafé te organiseren. Een middag met boeiende sprekers uit de regio, interactieve kennistafels en gratis advies over de eigen website. Ruim 60 ondernemers kwamen dinsdag 6 februari naar Garnwerd aan Zee om hun kennis bij te spijkeren over marketing en communicatie.

Marketing en communicatie

“Stel je eigen verhaal centraal”, aldus Perry ten Hoor, eigenaar van Open Communicatiebureau. Tips en advies als het gaat om marketing en communicatie die direct bruikbaar zijn in de praktijk. Dat is de insteek van het EBG Kenniscafé. “Ondernemers zijn druk met ondernemen. Ze realiseren zich dat er zaken zijn die belangrijk zijn om meer van te weten, maar de tijd om zich erin te verdiepen ontbreekt”, vertelt Marco Smit, bestuurder van Economic Board Groningen. In één middag bijgepraat worden over een relevant onderwerp helpt en dat is terug te zien in de grote opkomst deze middag.

Interactieve kennistafels

Na het gezamenlijke gedeelte konden de ondernemers specifieke kennis ophalen bij verschillende sessies aan kennistafels. Een vijftal communicatieprofessionals uit het gebied deelt kennis over social media, website, huisstijl, het belang van een marketingplan en online vindbaarheid, hetgeen direct bruikbaar is in de praktijk. Ook was er zowel voor als na het programma voor iedere ondernemer 5 minuten beschikbaar voor persoonlijk website en social media advies.

Uitbreiding EBG Adviesregeling

Zowel Economic Board Groningen als de ondernemers die hun ervaring en kennis hebben gedeeld, zijn overtuigd van de kansen die goede marketing en communicatie kunnen bieden. Peter Arnold Jellema, bestuurder Economic Board Groningen: “We kunnen ons voorstellen dat ondernemers graag een vervolg willen geven aan hetgeen ze hebben gehoord vanmiddag en dat er behoefte is kunnen we wel stellen. Daarom is per 1 januari 2018 de EBG AdviesregelinG uitgebreid”. Met deze regeling kunnen ondernemers tot 50% korting krijgen op advieskosten voor het schrijven van een businessplan, beoordeling van de haalbaarheid van een investeringsproject, het aanvragen van risicofinanciering, bedrijfsoverdracht en nu dus ook het schrijven van een marketingplan. De kosten van een externe adviseur naar keuze worden voor de helft vergoed, waarbij de bijdrage van EBG maximaal €2.500 is. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit.

Over Economic Board Groningen

Economic Board Groningen (EBG) is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied een nieuwe impuls te geven. Daarvoor is door Provincie Groningen en NAM € 97,5 miljoen in de kas van EBG gestort. EBG wil de economische groei in Noord-Groningen aanjagen tot boven het landelijk gemiddelde en de werkloosheid in het gebied structureel terugdringen. Dit doet EBG door ondernemers met goede plannen te ondersteunen en te financieren, het onderwijs toekomstgerichte lespakketten aan te bieden, nieuwe bedrijven naar de regio te halen en te investeren in snel internet voor iedereen. Daarnaast helpt EBG de kansrijke sectoren bouw, 5G en ICT, toerisme en de groene chemie verder te groeien.