‘Groningen wil aan de slag met sociaal ondernemerschap’

GRONINGEN - De gemeente Groningen wil met een actieprogramma een leidende rol nemen in het stimuleren van sociaal ondernemerschap, zo bleek woensdag 24 januari in de vergadering van de raadscommissie Werk & Inkomen.

Het college had in een brief aan de raad onder andere gevraagd welke rol de overheid in zou moeten nemen op het gebied van sociaal ondernemen. Deze vraag was ontstaan naar aanleiding van het Onderzoek en Advies Sociaal Ondernemerschap in Noord-Nederland.

Dit onderzoek werd aan de raad gepresenteerd door Buro Bries. Uit het rapport blijkt dat in Noord-Nederland nog relatief weinig sociale ondernemingen zijn. De raadscommissie reageerde positief op het onderzoek en adviesrapport en vond dat het thema leeft en past bij Groningen. Op basis van de reactie van de raad concludeerde het college dat er genoeg draagvlak is om een leidende rol te nemen in het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Daarnaast werd de voorbeeldfunctie van sociaal ondernemers benoemd als belangrijke meerwaarde, daarom gaat de gemeente in haar aanpak op zoek naar samenwerking met bestaande ondernemers. Social Impact Day Noord werd daarin benoemd als belangrijk evenement. De komende tijd werkt de gemeente toe naar een actieprogramma waarmee ze sociaal ondernemerschap gaat stimuleren. Andere grote steden hebben vergelijkbare actieprogramma’s. Ondertussen wil de gemeente daar waar dit kan, al actie ondernemen.

Het onderzoek is uitgevoerd door de MVO-Alliantie Noord-Nederland, Hanzehogeschool Groningen en Buro Bries. Ook in Assen wordt via MVO-platform Assen gewerkt aan het stimuleren van sociaal ondernemerschap.