Klankbordgroep GBB steunt positief standpunt bestuur

NOORD-GRONINGEN - Het resultaat van veel overleg kwam gisteren naar buiten in de vorm van een nieuw schadeprotocol. Het bestuur van de Groninger Bodembeweging heeft dit schadeprotocol gisteravond voorgelegd aan de klankbordgroep bestaande uit kaderleden.

Deze gaven aan dat het nu liggende stuk vele overeenkomsten heeft met het schadeprotocol zoals dat in oktober 2017 al is aangedragen door de maatschappelijke groeperingen en de regionale bestuurders. Zij stemden er unaniem mee in met als enige kanttekening dat de daadwerkelijke uitvoering van het protocol zich nog moet bewijzen. De klankbordgroep leden namen kennis van de inhoud van het schadeprotocol in een open maar pittig gesprek. Mooie plannen zijn ze in Groningen inmiddels gewend maar het gaat nu vooral om de uitvoering van dit schadeprotocol. De leden zijn blij dat de voorwaarden waar vorig jaar al mee is ingestemd nu wel in het schadeprotocol zijn opgenomen. Het gaat dan om ‘ruimhartig compenseren’, onafhankelijke commissie en verantwoordelijkheid van de staat. Het is nu aan minister Wiebes om ervoor te zorgen dat dit protocol goed wordt uitgevoerd als het begin van het herstel van vertrouwen in de regering. Groninger Bodem Beweging De Groninger Bodem Beweging is een vereniging opgericht op 6 november 2009 met als doel het opkomen voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld. Sinds de oprichting van de GBB is het aantal aardbevingen sterk toegenomen, met als hoogte-, (of dieptepunt) de beving van 15 augustus 2012 in Huizinge, en de beving van 30 september 2014 in Ten Boer die tot in de stad Groningen gevoeld werd. Door deze ontwikkelingen is de GBB zich meer gaan richten op de veiligheid van de inwoners, al is de schadeafhandeling onverminderd belangrijk gebleven