Start bouw Zernikeplein 7 Hanzehogeschool

GRONINGEN - De Hanzehogeschool Groningen start dit voorjaar met de bouw van het nieuwe Zernikeplein 7 (ZP7).

De bouwplannen houden een grootschalige her- en verbouwing in van in totaal 30.000 m2 van de bestaande gebouwen rondom de VanOlstToren. Daarmee realiseert de hogeschool een omgeving waarin leren, kennisontwikkeling en vooral samenwerken optimaal de ruimte krijgt. Nu de ondertekening van de overeenkomst met aannemer BAM achter de rug zijn, komen de bouwplannen in een nieuwe fase. Behalve nieuwe onderwijsruimten worden ook algemene voorzieningen gebouwd. Zoals een conferentieruimte, een mediatheek en een FoodPlaza. Daarnaast krijgt Dansacademie Lucia Marthas hier onderdak.

Een hoofdstraat vormt het verbindend element in het complex.JHK architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp, waarbij gekozen is voor een heldere en overzichtelijke structuur. Uitgangspunt is een toekomstbestendig compact gebouw, dat flexibel is in zijn indeling.

Het spreekt voor zich dat het nieuwe ZP7 aardbevingsbestendig wordt gebouwd. En daarnaast zo duurzaam mogelijk. De Hanzehogeschool Groningen heeft zich ten doel gesteld in 2025 energieneutraal te zijn. Met dit uitgangspunt is in de bouwplannen rekening gehouden.