Aardbevingsproblematiek in beeld gebracht

GRONINGEN - De expositie 'Verscheurd Groningen' bestaat uit de foto-expositie 'Geraakte Groningers', 'het warmste huisje van Groningen' en een terugblik op de acties 'Breien voor Groningen' en 'Gas, we breien er een einde aan'.

De provincie biedt ruimte aan deze expositie omdat het op een positieve manier aandacht vraagt voor de problemen waar de mensen in het aardbevingsgebied mee te kampen hebben. De expositie reist rond om aandacht te vragen voor de gaswinningsproblematiek in Groningen. De gaswinning zorgt voor veel problemen: het draagt bij aan klimaatverandering en zorgt voor aardbevingen. Deze aardbevingen veroorzaken niet alleen scheuren in huizen, maar vooral ook scheuren in de levens van mensen.

De tentoonstelling is tot en met vrijdag 2 maart te zien in het atrium van het provinciehuis in Groningen, Martinikerkhof 12, onder voorbehoud van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies: www.provinciegroningen.nl/ps.

Een toelichting van Agnes Bakker en Annet Eveleens is mogelijk op 8 februari 9.00 tot 14.00 uur, 23 februari 10.00 tot 12.00 uur, 28 februari 10.00 tot 12.00 uur, 28 februari 14.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden voor de toelichting kan via verscheurdgroningen@provinciegroningen.nl.