Nieuwe subsidieronde voor culturele ouderenprojecten

GRONINGEN - Groningers met ideeën om hun oudere provinciegenoten te betrekken bij kunst en cultuur, kunnen tot 1 maart subsidie aanvragen bij het Pronkjewail Fonds.

Het ouderenfonds accepteert aanvragen voor nieuwe en bestaande initiatieven van zowel particulieren als organisaties.

,,Na de eerste subsidieronde, waarbij acht projecten zijn gehonoreerd, is er weer ruimte voor nieuwe aanvragen”, vertelt Saskia van Ham van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, dat zich als penvoerder inzet voor het fonds. “We hopen veel nieuwe projecten te kunnen verwelkomen om op die manier van Groningen een plek te maken waar ouderen via kunst en cultuur nieuwe energie krijgen.”

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van de Kunstraad Groningen. Een onafhankelijke, uit plussers bestaande commissie beoordeelt de aanvragen. Alle gehonoreerde projecten krijgen een plekje op de website van Een Leven Lang Kunst: eenlevenlangkunst.nl.

Het Pronkjewail Fonds is onderdeel van Een Leven Lang Kunst, een tweejarig programma van de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Hanzehogeschool Groningen en VRIJDAG om meer kunst- en cultuuraanbod voor plussers te creëren in Stad en provincie om zo een echte Age Friendly Cultural City & Region te maken. Eigen foto.