Stadsdichter Lilian Zielstra draagt vandaag gedichten voor bij raadsvergadering

GRONINGEN - Er zit poëzie in de Groningse politiek.

In ieder geval in de eerste vergadering in 2018 van de Groningse gemeenteraad. Letterlijk poëzie, want in het begin van de vergadering van woensdag 31 januari leest de Groningse stadsdichter Lilian Zielstra twee gedichten voor. Eén van die gedichten is nieuw en voor het eerst te horen. Zielstra’s optreden in de raadzaal van het stadhuis is in het kader van de Groningse Poëziemarathon. Iedereen die dat wil, kan haar voordrachten op de publieke tribune meemaken. Thuis meeluisteren, en de rest van de vergadering live volgen, kan ook. Want alle vergaderingen van de Groningse raad worden altijd live uitgezonden via website groningen.raadsinformatie.nl. Op deze site is ook de complete agenda van deze raadsvergadering te vinden met alle collegebrieven en raadsvoorstellen die aan de orde komen. De vergadering begint om 16.30 uur.

Brugstraat

Na de gedichten van de stadsdichter wordt er gewoon weer echt vergaderd door de Groningse raad. Drie grote ‘discussiestukken’ staan er onder meer op de agenda. Dat zijn onderwerpen waarover de raad nog uitgebreid met elkaar en het college wil debatteren. Eén van die onderwerpen is de herinrichting van de Brugstraat en Munnekeholm in samenhang met de toekomst van de ‘Centrumgarage’ Haddingestraat. Voor de herinrichting van de Brugstraat en Munnekeholm als onderdeel van de algehele aanpak van de Groningse binnenstad vragen Burgemeester en Wethouders de raad om 818.000 euro. En wat betreft de parkeergarage Haddingestraat: met de parkeergarage in het Groninger Forum zou deze ‘Centrumgarage’ niet meer nodig zijn. Maar parkeeruitbater Interparking heeft de gemeente verzocht ook na de opening van het Groninger Forum de Haddingestraat-garage te mogen blijven gebruiken. Het voorstel is nu dat dat nog minimaal 5 jaar mag tegen een vergoeding van 350.000 euro per jaar. Uiteindelijk koopt de gemeente de garage aan. Een en ander betekent dat er de komende jaren nog wordt geparkeerd in het hart van de binnenstad.

Energieneutraal

Een ander ‘discussiestuk’ gaat over de zogeheten prestatieafspraken die de gemeente met de woningcorporaties heeft gemaakt. Er zijn plannen voor ruim 2300 nieuwe woningen de komende vier jaar en verduurzaming van ruim 6100 huizen, allemaal in het kader van het streven om Groningen energieneutraal te maken.

WIJ-teams

Derde bespreekpunt is wat wordt genoemd ‘het sociaal domein’. Dan gaat het om de zorg- en welzijnstaken van de gemeente waaronder jeugdhulp en de WMO. Als inwoners deze vormen van ondersteuning nodig hebben, kunnen ze terecht bij één van de elf WIJ-teams. Deze teams horen bij stichting WIJ Groningen die per 1 januari van dit jaar is opgericht. De raad neemt een besluit over het voorstel van B&W om 500.000 euro uit te trekken voor een buffer voor deze kersverse stichting. Eerder tijdens de vergadering staat er een aantal zogeheten 1-minuutinterventies gepland. Dat zijn onderwerpen waarover eerder in de raadscommissies al uitgebreid is gedebatteerd. Maar één of meer politieke partijen willen er nog kort iets over zeggen. Bijvoorbeeld om een motie of amendement over het onderwerp in stemming te brengen.

Burgerbetrokkenheid

De onderwerpen die als ‘1-minuutinterventie’ aan de komen, zijn: het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar burgerbetrokkenheid in Groningen, cameratoezicht in het gebied tussen de Werkmanbrug bij het Groninger Museum en de Vismarkt, het Bestemmingsplan Meerstad-Midden West, de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark (de Drafbaan), het Meerjarenprogramma Wonen 2018-2021 en de eindrapportage van het project ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2017’.

Geothermie

Verder neemt de raad een besluit over het instellen van een onderzoek naar de gang van zaken bij het Groningse geothermieproject. Dat project werd in november 2017 afgeblazen vanwege negatieve adviezen van het SodM, het Staatstoezicht op de Mijnen. Het financiële gevolg: een verlies van 6 miljoen gemeenschapsgeld (waarvan 3 miljoen voor gemeente). Om verantwoording af te leggen aan de inwoners van de gemeente en te leren met het oog op de toekomst wil de raad een onderzoek. Belangrijkste vragen: wat zijn de oorzaken van het moeten staken van het geothermieproject, en in hoeverre is op het juiste moment de informatie die beschikbaar was verzameld, kritisch beschouwd en gedeeld, en zijn alle (nuttige) bronnen gebruikt voor het nemen van de verschillende beslissingen tijdens dit traject? Verder neemt de raad een besluit over het beschikbaar stellen van geld voor Koningsdag 2018 als koning Willem-Alexander koningin Máxima Groningen bezoeken.