Martini Ziekenhuis investeert in medicatieveiligheid

GRONINGEN - Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een nieuwe uniforme werkwijze op het gebied van medicatieveiligheid.

Het ziekenhuis biedt iedere patiënt vóór ontslag uitleg over voorgeschreven medicatie door een apothekersassistent. De apothekersassistent bespreekt hierin het actuele medicatieoverzicht. Het medicatieoverzicht is ook direct online beschikbaar voor de patiënt en is naar huisarts en apotheker gestuurd. Er staat in óf en welke medicatie nieuw, gewijzigd of stopgezet is. Daarnaast krijgt iedere patiënt uitleg over hoe de patiënt de medicatie bij thuiskomst gebruikt. Dit is veiliger voor de patiënt want medicatie verandert vaak tijdens of na opname in het ziekenhuis.

Vijf nieuwe apothekersassistenten

Ton Tiebosch, lid van de raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis: “Het Martini Ziekenhuis kiest voor deze nieuwe manier van werken, omdat veilig gebruik van medicatie van groot belang is. Daarvoor moest geïnvesteerd worden in dit omvangrijke project. Zo zijn vijf nieuwe apothekersassistenten aangenomen en is het ICT-systeem op deze nieuwe werkwijze aangepast.” De apothekersassistenten bezoeken nu al 80 % van alle opgenomen patiënten. Vanaf maart 2018 werkt het hele Martini Ziekenhuis op deze manier. Per week gaan gemiddeld zeshonderd patiënten met ontslag.

Betrokken huisartsen

Uit een onderzoek onder huisartsen blijkt dat zij dat ze erg tevreden zijn over de verbeterde informatieoverdracht over medicatie. Dat ondervindt ook internist Klaas Hoogenberg: “Huisartsen zijn blij dat zij het medicatieoverzicht nu al op de dag van ontslag kunnen inzien en dat zij erop kunnen vertrouwen dat het overzicht juist is. We worden nauwelijks meer gebeld door patiënten of huisartsen die vragen hebben over de medicatie. Dat is een teken dat de patiënt de medicatie ook in het vervolgtraject goed gebruikt.”

Samen met familie

Al voordat de patiënt is opgenomen voert een apothekersassistent een opnamegesprek. Daar start een zorgvuldige registratie van de medicatie die de patiënt op dat moment gebruikt. Ook de mogelijkheid van het ontslaggesprek wordt aangekondigd. Apothekersassistente Trea Bont: “We bieden een helder medicatieoverzicht dat de patiënt terug kan vinden in ‘Mijn Martini’. We vertellen wat er verandert en geven uitleg over het gebruik van medicijnen. Een patiënt ontvangt ook een kaartje met een telefoonnummer. Als de patiënt later vragen heeft, kunnen we die telefonisch beantwoorden. We krijgen veel positieve reacties van de patiënten op de extra informatie.” Andrea Ellenberger vult haar collega aan: “Desgevraagd bespreken we de medicatie ook met een familielid. Twee dochters van een patiënte namen onlangs een plastic tas vol medicatie mee naar het gesprek bij het ontslag van hun moeder. Ze vonden de medicijnen op verschillende plekken in het huis van hun moeder. We hebben samen doorgenomen wat niet meer gebruikt mag worden, welke medicijnen zijn vervangen en welke medicatie hun moeder blijft gebruiken.” De Martini Apotheek in het ziekenhuis kan de medicatie al direct meegeven, maar de patiënt kan uiteraard ook naar de eigen apotheek gaan na ontslag.