Kick-off Communities of Practice for Healthy Lifestyle op Hanzehogeschool

GRONINGEN - Het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen heeft vorige week het project Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) afgetrapt. Partners maakten hierbij kennis met de pilotcase.

Het project COP4HL richt zich op het verbeteren van de gezondheid van Europese burgers door het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl. In het drie jaar durende project COP4HL werken zeventien partners - onderwijsinstellingen, bedrijven en publieke organisaties - samen. Vanuit Nederland is naast de Hanzehogeschool Groningen de Rijksuniversiteit Groningen (Expertisecentrum Healthwise) op Europees niveau betrokken. In COP4HL worden in vijf Europese steden zogenaamde communities of practice ontwikkeld. De community of practice in de gemeente Groningen geldt als 'good practice' voor Malaga (Spanje), Lissabon (Portugal), Kaunas (Litouwen) en Odense (Denemarken). Op Europees niveau wordt een COP4HL-support lab ontwikkeld die de overige communities of practice ondersteunt.

Pilot case Europapark

De Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen werken al geruime tijd zeer intensief samen op het gebied van Healthy Ageing en in het bijzonder de 'beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte'. Met het nieuwe gezondheidsbeleid neemt de gemeente gezondheid en welbevinden als uitgangspunt voor de fysieke en sociale ontwikkeling van Groningen. Als pilot wordt gekeken naar de fysieke- en sociale inrichting van de openbare ruimte in de wijk Europapark. De eerste stap is al gezet: de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool denken samen met SWECO, Plaza Sportiva en de bewoners na over de ontwikkeling van bijvoorbeeld parken, loop- en fietsroutes, sport- en spel voorzieningen, zodat bewoners ze frequent gaan gebruiken. Tim Verver van SWECO heeft veel zin om te starten: “Kennis over slim omgaan met beschikbare ruimte in stedelijk gebied hebben we volop in huis. Door dit project met hoger onderwijs, overheid en bedrijven, zowel in Groningen als in de Europese partnersteden, tillen we deze kennis op een hoger niveau. Dit helpt om de optimale oplossingen voor de inrichting van de beweegvriendelijke openbare ruimte binnen de samenlevingen en steden van de toekomst te vinden.”

Subsidie

Het Erasmus+/Knowledge Alliance2 wees een subsidie toe voor het project. Hiermee is de Hanzehogeschool de eerste hogeschool in Nederland die een dergelijke aanvraag gehonoreerd heeft gekregen.