MartiniPlaza en Groningen Bereikbaar werken samen aan bereikbaarheid Stad

GRONINGEN - Evenementenlocatie MartiniPlaza in Groningen en Groningen Bereikbaar hebben vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Insteek is verkeershinder als gevolg van werkzaamheden aan wegen en spoor - zoals de ombouw van de zuidelijke ringweg en de vernieuwing van het stationsgebied - waar mogelijk te beperken en bezoekers aan MartiniPlaza zo goed mogelijk te informeren.

Een voorbeeld van de gezamenlijke uitvoeringsmaatregelen van MartiniPlaza en Groningen Bereikbaar is een groot spandoek aan de gevel van het MartiniPlaza, te zien vanaf de zuidelijke ringweg. ‘Groningen vernieuwt weg en spoor, houd rekening met hinder. Check voor vertrek GroningenBereikbaar.nl’, luidt de boodschap. Directeur Willem de Kok van MartiniPlaza: "Ons gebouw ligt op een schitterende locatie aan de ring. We zien dat er de komende jaren tijdens de werkzaamheden uitdagingen liggen voor onze bereikbaarheid door verkeershinder. We blijven bereikbaar maar zullen ons hiervoor extra moeten inzetten, denk bijvoorbeeld aan het goed en tijdig informeren van onze bezoekers."

Slimme oplossingen

De evenementen en voorstellingen in MartiniPlaza trekken jaarlijks ongeveer een half miljoen bezoekers. Deze bezoekers zijn behalve uit de stad Groningen afkomstig uit de hele noordelijke regio en daarbuiten. Directeur Wilko Huyink van Groningen Bereikbaar: "We staan voor een gezamenlijke opgave om de stad bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. Samen met bedrijven werken we aan slimme oplossingen, denk aan het op tijd informeren van medewerkers en bezoekers over werkzaamheden en hinder. Maar ook het stimuleren van reisalternatieven zoals parkeren op een P+R-locatie en het gebruik van het OV of de fiets. MartiniPlaza is voor ons een belangrijke partner, mede vanwege de ligging en de vele bezoekers die ze ontvangt. "

Pendelbus

Het spandoek aan de gevel van de evenementenlocatie is een onderdeel van het informeren van publiek. De Slimme Kaart van Groningen Bereikbaar met actuele verkeersinformatie en werkzaamheden staat ook op de website van MartiniPlaza. Een ander voorbeeld is de gratis pendelbus die is ingezet tijdens de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord-Nederland, een evenement met veel bezoekers. Omdat elk evenement anders is, blijven MartiniPlaza en Groningen Bereikbaar in gesprek over mogelijke maatregelen.