Forse afname WW in Groningen in 2017

GRONINGEN - De WW is in 2017 in de gemeente Groningen fors afgenomen. Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan en vinden WW’ers vaker werk. Dit geldt voor alle sectoren. Vooral in de bouw, uitzendsector en zorg & welzijn zijn deze positieve ontwikkelingen zichtbaar.

De gemeente Groningen telde eind december 3809 WW-uitkeringen. Dat is 3,4 % van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in december af met 93 (2,4 %). Traditioneel stijgt het WW-bestand juist in de maand december. Mede hierdoor was sprake van een forse daling van het WW-bestand op jaarbasis. Het UWV verstrekte in de gemeente Groningen ten opzichte van het jaar 2016 20,3 % (970) minder WW-uitkeringen.