Wijkvernieuwing 3.0 in Selwerd, Beijum, Indische Buurt/ De Hoogte en De Wijert

GRONINGEN - In de wijken Selwerd, Beijum, Indische Buurt/ De Hoogte en De Wijert wordt flink ingegrepen. Het plan krijgt de naam wijkvernieuwing 3.0 mee met plannen gebaseerd op initiatieven van wijkbewoners zelf.

“We werken als drie-eenheid waarbij wijkorganisaties zelf het voortouw krijgen. Voor, met en door bewoners”, benadrukt wethouder Roeland van der Schaaf. “Gemeente en corporaties zijn volgend. En niet andersom.”

Wijkvernieuwing

Waar gaat wijkvernieuwing om? Structureel werken aan leefbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit van wonen. Lag voorheen bij woonbeleid de focus op de aanpak van de sociale kant, nu is het combinatie van ruimtelijk en sociaal. Wijkbewoners doen het zoals gezegd helemaal zelf, maar niet alleen. Behalve met gemeente en corporaties wordt samenwerking gezocht met verenigingen, scholen en ondernemers. De ambitie is veelbelovend. Om de gemeente niet als slager zijn eigen vlees te laten keuren wordt gaande het proces continue onderzoek verricht door UMCG en RUG.

Aparte aanpak voor elke wijk

Verder een aparte aanpak voor elke wijk. Zo krijgt de wijk met de hoogste urgentie, Selwerd, de werktitel ‘Sunny Selwerd’, met zorg als speciaal aandachtspunt. In De Wijert (Noord) gaat het om aanpak van armoede, eenzaamheid, naast sport, verkeer en veiligheid. Indische Buurt/ De Hoogte: toekomst voor de jeugd, samen de wijk opbouwen, betaalbaar wonen, veiligheid. In Beijum zijn bewoners tevreden over het feit dat het een mooie groene wijk is. Keerzijde van het groen zijn sociale problemen, armoede, sleetsheid van de woningen, vergrijzing.

Vitale leefbare wijken

Overkoepelend geformuleerd doelstellingen voor alle wijken is streven naar vitale, leefbare wijken, met gezonde en weerbare bewoners. Woningen in alle soorten en maten en de omgeving is prettig. De huizen zijn voor alle doelgroepen betaalbaar. Ook duurzaamheid is belangrijker dan ooit. Doordat gemeente en corporaties, maar ook particuliere woningeigenaren en maatschappelijke organisaties meedoen in de aanpak, moet de effectiviteit van de maatregelen elkaar versterken.

Wijkorganisaties

Betrokken wijkorganisaties zijn het wijkbedrijf in Selwerd, bewonerscoöperatie Goeie Buurt in de Indische Buurt, de bewonersorganisatie Beijum, de Groene en Sociale Long in Beijum, en de koplopersgroep van Wijkdeal De Wijert. Bovenop het bestaande budget voor wijkvernieuwing werd voor de aanpak van de vier wijken in 2017 een extra bedrag van 2,5 miljoen euro gereserveerd. Van die 2,5 miljoen euro staat 750.000 al gereserveerd voor de Heerdenaanpak in Beijum. Daarnaast wordt hiervan in 2018 1,35 miljoen gebruikt voor diverse projecten. Uiteindelijk gaat het (verspreid over de komende jaren) om een gezamenlijke totale investering van tientallen miljoenen in de wijken.