Verdiepende cursus voor excellente studenten over gaswinning en aardbevingen

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) biedt van februari tot mei een (Engelstalige) cursus aan over de gaswinning en aardbevingen in Groningen. Deze cursus valt binnen het Honours College, een extra programma voor excellente studenten.

De cursus is gecreëerd door en wordt gecoördineerd via een samenwerking tussen EPI-kenniscentrum en Sustainable Society, onderdeel van de RUG.

Interdisciplinaire blik

Het centrale doel van de cursus is studenten een interdisciplinaire blik te geven op de gaswinning en aardbevingen. Hierin wordt stilgestaan bij de geologische, bestuurlijke, sociale, psychologische en energie-aspecten van de aardbevingsproblematiek. De cursus bestaat uit negen colleges die worden gegeven door experts op verschillende gebieden, gerelateerd aan de gaswinning en aardbevingen in Groningen. Het gaat dan onder meer om Rien Herber, (hoogleraar Geo-Energy), Chris Zuidema (universitair docent Ruimtelijke Planning) en Melanie Bakema (promovenda Disaster Governance). Aan het einde van de module zijn studenten in staat om de maatschappelijke, economische en technische aspecten van de situatie in Groningen op een integrale manier te begrijpen.

Summer school

Bovendien vormt de kennis die studenten opdoen tijdens deze module de basis voor de aansluitende ‘summer school’ die plaats zal vinden in de provincie Groningen in de zomer van 2018. Studenten zullen in deze summer school een simulatiespel spelen waarin ze een rol op zich nemen van een bepaalde stakeholder in het aardbevingsdossier; als ambtenaar of beleidsmaker, bestuurder, schade-inspecteur of getroffen huiseigenaar. Daarnaast staan excursies naar verschillende plaatsen in provincie Groningen geprogrammeerd. Aan het einde van deze leerlijn binnen het Honours College van de RUG zullen de deelnemende studenten hun inzichten combineren en toepassen in een afsluitend atelier.