Het Groninger Landschap nieuwe eigenaar Hunzegronden

GRONINGEN - Het Groninger Landschap heeft drie percelen overgenomen van Steunstichting H.D. Guyot. De drie stroken van in totaal circa één hectare zijn een belangrijke schakel om de oude loop van de Hunze te herstellen.

Het gebied ligt middenin de stad Groningen, tussen het bedrijventerrein Ulgersmaborg en de wijk De Hunze. De gronden doen op dit moment dienst als paardenweide.

Rivier Hunze

De rivier Hunze stroomde vroeger langs de oostelijke stadsrand van Groningen. Door de stedelijke uitbreiding is echter veel van de Hunze verloren gegaan. Landschappelijke elementen die herinneren aan de Hunze zijn echter nog tot diep in de stad zichtbaar. Het Groninger Landschap heeft de ambitie om de Hunze in de stad te herstellen en de beek weer aan het Reitdiep te koppelen. Dit gaat hand in hand met het streven van de stad Groningen om de groene leefomgeving in de stad te verbeteren, waarvan zowel de natuur als Stadjers profiteren.

Zichtbaarheid, toegankelijkheid en waterberging

Het Groninger Landschap is momenteel aan het verkennen hoe de gronden het beste ingericht kunnen worden. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest, en worden ook de omwonenden en andere gebiedsgebruikers betrokken. Uitgangspunten zijn onder andere een betere zichtbaarheid en toegankelijkheid van de Hunze, en waterberging. De aankoop van de gronden is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Nationale Postcode Loterij.