ITurnIT schiet onderwijs in Noord-Nederland te hulp

GRONINGEN - De Groninger stichting ITurnIT gaat op tournee door Noord-Nederland om zoveel mogelijk kinderen voor te bereiden op de gevolgen van de digitaliserende samenleving.

Met een opvallende bus bezoekt ze van januari tot maart scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs en geeft ze workshops aan docenten en leerlingen op het gebied van digitale geletterdheid. In deze workshops komen thema’s als online informatie, programmeren, het maken van content en online veiligheid aan bod. Leerlingen en docenten uit Noord-Groningen kunnen in opdracht van Economic Board Groningen kosteloos kennismaken met de onderwijsprojecten van ITurnIT. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via workshop@iturnit.com.