Nieuwe vensterschool op plek Treslinghuis in Oosterpark

GRONINGEN - Woningcorporatie Nijestee en Openbaar Onderwijs Groningen hebben een overeenkomst gesloten voor nieuwbouw op de ‘Treslinglocatie’ in de Groninger Oosterparkwijk. De partijen ontwikkelen een nieuwe vensterschool voor onderwijs en opvang voor kinderen tot 13 jaar.

De Siebe Jan Boumaschool en Borgmanschool (locatie Vinkenstraat), beide scholen van Openbaar Onderwijs Groningen, gaan samen verder in de nieuw te ontwikkelen school. Openbaar Onderwijs Groningen werkt hierin nauw samen met Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG). Ook worden ongeveer vijftig nieuwe appartementen ontwikkeld. Voor zowel de school als de appartementen is KAW Architecten gekozen als architect.

Vernieuwing Oosterpark

De nieuwbouw op de locatie van het Treslinghuis is een belangrijk onderdeel van de Oosterparkvernieuwing. Het behouden van een school in de Oosterparkwijk heeft voor alle partijen hoge prioriteit. Nijestee en Openbaar Onderwijs Groningen ontwikkelen de nieuwe school samen. Er is gezamenlijk een ontwerpteam gekozen dat de woningen en de school gaat tekenen.

Ontwerpteam

In het ontwerpteam zit een afvaardiging van medewerkers en ouders van de Siebe Jan Boumaschool, de Borgmanschool (locatie Vinkenstraat), SKSG, Openbaar Onderwijs Groningen en Nijestee. In de komende periode worden de plannen uitgewerkt en gepresenteerd aan de buurt en andere belanghebbenden. De sloop begint na half januari an dit jaar. De verwachting is dat de school in 2020 wordt opgeleverd en de appartementen daarna.