Critical review over PGA- en risicokaarten

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen houdt in januari en februari een critical review over PGA- en risicokaarten. Deze kaarten zijn van belang voor het bepalen van de risico’s en de veiligheid in het aardbevingsgebied.

De critical review helpt om helderheid te krijgen over de vragen, standpunten en behoeften van onderzoekers, bewoners en (maatschappelijke) organisaties ten aanzien van de kaarten. Personen en instellingen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen kunnen zich aanmelden.

Kritisch tegen het licht

Een critical review is een middel om al het onderzoek naar een thema kritisch tegen het licht te houden. De Nationaal Coördinator Groningen heeft de Rijksuniversiteit Groningen de opdracht gegeven deze review te faciliteren. Van belang is dat de organisatie onafhankelijk is. Daarom heeft de RUG een onafhankelijk voorzitter aangesteld, prof. dr. Wim Derksen. Hij leidt de critical review. De organisatie van de critical review is eveneens onafhankelijk en in handen van Mariëlle Gebben.

Dreiging door aardbevingen

De critical review gaat over de ontwikkeling, de inhoud en de toepassing van PGA- en risicokaarten. PGA staat voor Peak Ground Acceleration, oftewel piekgrondversnelling. Een PGA-kaart toont de inschatting van de kans dat een bepaalde grondversnelling op een bepaalde plek optreedt. Het gaat hier om de dreiging door aardbevingen. Een risicokaart betrekt zowel de dreiging als de impact door aardbevingen. Er worden in Groningen twee soorten kaarten gemaakt, door de NAM en door het KNMI.

Aanleidingen

Er is een aantal aanleidingen voor de critical review. Zo zijn de modellen die ten grondslag liggen aan de PGA- en risicokaarten verschillend. De kaarten zijn lastig uit te leggen en te begrijpen. De commissie Meijdam heeft een veiligheidsnorm opgesteld en tegelijkertijd aangegeven dat de risicokaarten niet precies genoeg zijn om te bepalen of deze norm wordt gehaald. De Raad van State sprak onlangs uit dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat het besluit over de gaswinning opnieuw moet nemen, onder andere vanwege onvoldoende zekerheid over het behalen van de veiligheidsnorm.

Critical review

De critical review start met het ophalen van alle vragen, behoeften en standpunten van bewoners en (maatschappelijke) instellingen. Aansluitend worden betrokken onderzoekers geraadpleegd. Deze consultaties vinden in de vierde week van januari plaats. Daarna is er in februari een brede bijeenkomst waarin de onderzoekers en belanghebbenden met elkaar in dialoog gaan over de kwaliteit en het gebruik van de kaarten. Uiteindelijk volgt een advies over de toepassing van en wenselijke veranderingen in de PGA- en risicokaarten.
Meer informatie/ aanmelding: review@mrll.nl.