Groningen Bereikbaar informeert honderden bedrijven

GRONINGEN - Groningen Bereikbaar heeft tussen 12 en 20 december een paar honderd bedrijven in Groningen geïnformeerd over de komende, grootschalige werkzaamheden aan weg en spoor.

Medewerkers van Groningen Bereikbaar brachten met een mobiele koffiebar en de nieuwe Groningen Bereikbaar-krant een bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in de stad. Ze hebben ondernemers en personeel persoonlijk geattendeerd op de impact van de werkzaamheden en gewezen op de mogelijkheden om met maatregelen hinder te beperken.

Roadshow

De bedrijven reageerden positief op de zogenoemde Roadshow van Groningen Bereikbaar. Het uitdelen van de krant en de toelichting op de komende werkzaamheden en de verwachte verkeershinder werd gewaardeerd. De bedrijven konden bovendien aangeven wat er binnen hun organisatie zoal leeft rond de bereikbaarheid van de stad Groningen. Een enkeling gaf aan de hinder van de werkzaamheden eerst af te wachten. Maar het merendeel van de bedrijven toonde veel interesse voor de informatie en zei open te staan voor maatregelen voor een goede bereikbaarheid.