Hanzehogeschool onderzoekt technologische opties voor veilig smartphonegebruik fietsers

GRONINGEN - Het lectoraat User-Centered Design van de Hanzehogeschool Groningen gaat onderzoeken aan welke eisen mobiele technologie moet voldoen om de aandacht op een veilige manier bij de verkeerssituatie te houden.

Het werkt hiervoor samen met het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en New Nexus Mobile.

Smartphone op de fiets

Smartphonegebruik op de fiets is een groeiend probleem. Volgens de laatste inzichten vergroot dit de kans op een verkeersongeval met ongeveer 40 %. Onder jongeren is bij 1 op de 5 fietsongevallen de smartphone betrokken. Verkeersorganisaties hebben campagnes gelanceerd om meer bewustzijn te creëren over de gevaren van smartphonegebruik op de fiets. Ze willen ons daarbij overhalen dit niet meer te doen.

Sterke wens fietsers

Hoewel geen gebruik van mobiele technologie de meest veilige oplossing is, zou een alles-of-niets interventie volgens het lectoraat User-Centered Design van de Hanzehogeschool Groningen voorbijgaan aan de soms zeer sterke wens van fietsers om onderweg toegang te hebben tot hun digitale omgeving. Bovendien zijn er mogelijk andere veilige oplossingen.

Aandachtsprobleem

Het gevaar van smartphonegebruik op de fiets is in de basis een aandachtsprobleem, stelt het lectoraat User-Centered Design. Immers, je kunt je aandacht slechts op één ding tegelijkertijd houden. Binnen het lectoraat wordt onderzocht wat nodig is om interactie met mobiele technologie tijdens het fietsen veilig in te richten. Concept-ideeën worden door het consortium uitgewerkt in een paar geëvalueerde prototypes, in samenwerking met Hanze-studententeams.

Start 1 januari 2018

Het project start op 1 januari 2018 en wordt mogelijk gemaakt door de KIEM Creatieve Industrie subsidie van het Nationaal Regiorgaan Praktijkgericht Onderzoek. Met dit project willen de Hanze, het ROF en NNM invulling geven aan het convenant ‘Veilig gebruik smartphones in het verkeer’ dat zij samen met andere overheden en maatschappelijke partijen sloten.