Gele steentjes voor Brugstraat en Munnekholm

GRONINGEN - Burgemeester en wethouders van Groningen hebben het definitieve ontwerp voor de Brugstraat en de Munnekeholm vastgesteld. Deze straten krijgen een nieuw gezicht. Meest in het oog springend is het vervangen van het asfalt door gele steentjes.

Het ontwerp voor de Brugstraat en de Munnekeholm sluit naadloos aan op dat van de Astraat, die dit najaar aangepakt werd. Het wegprofiel wordt versmald en er komt een brede comfortzone voor de voetganger. Verder zijn op enkele plekken stoepen in de gevelzone opgenomen en worden extra bomen toegevoegd. Met de introductie van een geleidestrook treffen B en W extra voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Andere onderdelen van het plan zijn een wijziging van het profiel van de Hoge der A en het opheffen van twaalf parkeerplaatsen tussen de Turftorenstraat en de Brugstraat. Daarnaast is gebleken dat de loopvlakken op de Abrug moeten worden verbreed en dat extra ruimte noodzakelijk is voor fietsparkeren. Daarvoor wordt in de directe omgeving extra stallingsruimte gecreëerd.
Lees verder na de afbeelding.
[caption id="attachment_76560" align="aligncenter" width="519"] Artist impression van de Abrug.[/caption] De plek bij de A-kerk en bij Minerva zijn nog niet meegenomen in de plannen. Momenteel wordt nog gewerkt aan ontwerpen hiervoor. B en W nemen daarover naar verwachting begin volgend jaar een besluit.

Aanpak westelijk deel binnenstad

De aanpak van de Brugstraat en Munnekeholm is onderdeel van de aanpak van dit westelijke deel van de binnenstad, waar ook de Astraat toe behoort. In totaal gaat het om een investering van € 1.968.000 voor de uitvoering van de plannen Astraat, Brugstraat en Munnekeholm. B en W willen een deel van dit bedrag vrijmaken door het besluit de garage Haddingestraat nog in elk geval vijf jaar als commerciële parkeergarage te laten exploiteren. De extra inkomsten die dit oplevert vloeien zo voor een belangrijk deel rechtstreeks terug naar de binnenstad.

Gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de plannen naar verwachting in januari 2018. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen de werkzaamheden komend voorjaar beginnen. In verband met Koningsdag en een aantal noodzakelijke werkzaamheden aan leidingen en kabels gaat het werk mei 2018 van start.