Test met zelfrijdend voertuig op 5GLab in Groningen

GRONINGEN - Op het 5G Lab op de Zernike Campus in Groningen wordt in maart 2018 getest met een zelfrijdend voertuig van het Franse bedrijf NAVYA.

Dit als onderdeel van samenwerking van de provincie Groningen en NAVYA op het gebied van zelfrijdend vervoer. De samenwerking past in de ambitie van de provincie om met meerdere leveranciers te testen. Afgelopen jaar werd al getest met een busje van een ander bedrijf. Het zelfrijdende voertuig van NAVYA, de Autonom Shuttle, heeft meer mogelijkheden dan het busje waarmee eerder is getest. Het kan bijvoorbeeld beter objecten herkennen en een hogere maximumsnelheid halen.

NAVYA

Wereldwijd rijden zestig busjes van NAVYA rond, waaronder in Parijs, Las Vegas en Singapore. In totaal hebben al 250.000 passagiers gebruik gemaakt van de busjes. Het busje van NAVYA komt in maart 2018 naar Groningen. Op het 5G Lab op de Zernike Campus worden tests met het voertuig uitgevoerd, bijvoorbeeld met besturing op afstand. Mogelijk gaat het busje ook voor testen naar de Eemshaven en Loppersum.

Nieuwe stap

De provincie voert voert bovendien overleg met het Ommelander Ziekenhuis over een proef met een zelfrijdend busje tussen de bushalte aan de provinciale weg N362 en de hoofdingang van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Deze proef zou een nieuwe stap in de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer zijn, omdat het busje hier dan deels tussen ander verkeer gaat rijden en aansluit op bestaand openbaar vervoer. Voor de proeven is goedkeuring en een ontheffing van de RDW nodig.

Zelfrijdende taxi

Verder heeft de provincie Groningen met NAVYA afgesproken dat het bedrijf in de zomer van 2018 een aanbod doet voor zijn zelfrijdende taxi, de Autonom Cab. Dit is een zelfrijdend voertuig voor zes personen, dat maximaal 50 kilometer per uur kan. De provincie Groningen en NAVYA zien hiermee extra mogelijkheden als oplossing voor de bereikbaarheid in dunbevolkte gebieden, in combinatie met het zelfrijdende busje. Daarom wil de provincie Groningen de Cab als eerste in Nederland gaan testen. De taxi komt waarschijnlijk in juni 2018 op de markt.
Lees verder na de foto.
[caption id="attachment_76531" align="aligncenter" width="419"] De Autonom Cab van NAVYA. Foto: provincie Groningen[/caption]

Zelfrijdend vervoer Noord-Nederland

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf hebben de ambitie om van Noord-Nederland dé testregio op het gebied van autonoom vervoer te maken. Zelfrijdend vervoer is volgens de overheden een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de krimpregio's te behouden en te verbeteren. Daarom roepen ze vervoerders, producenten en kennisinstituten op om te komen met voorstellen voor proeven op het gebied van zelfrijdend vervoer. Daarbij gaat het om vervoer over zowel de weg, het spoor, het water en door de lucht.