Gemeenteraad benoemt leden Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk

GRONINGEN - In de raadzaal in het stadhuis van Groningen worden woensdag 20 december de leden van de Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk benoemd.

De Groninger gemeenteraad benoemt alle wijkbewoners en gemeenteraadsleden die ‘ja’ hebben gezegd op de vraag of ze lid willen worden van de Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk.

Coöperatieve Wijkraad

De Coöperatieve Wijkraad gaat officieel van start op 1 januari 2018. De Coëperatieve Wijkraad en bestaat uit elf wijkbewoners en zes gemeenteraadsleden. De leden nemen beslissingen over onderwerpen in de wijk. Ze staan daar niet alleen voor. Er is ook een Wijkpanel. Daarin is plek voor vierhonderd wijkbewoners die regelmatig hun mening kunnen geven over de onderwerpen die op de agenda van de Wijkraad staan. Alle wijkbewoners die in de Wijkraad en in het Wijkpanel komen, zijn via loting uitgekozen.

Eerste resultaten Wijkpanel

Leden van het Wijkpanel hebben maandag 11 december meegedaan aan een eerste online gesprek. Daar hebben ze met meer dan duizend reacties antwoord gegeven op vragen als ‘Waar bent u trots op in de wijk’ en ‘Welke onderwerpen moeten er op de agenda van de Wijkraad komen?’ De leden van de Coöperatieve Wijkraad krijgen de resultaten van deze sessie overhandigd.

Eerste wijk in Nederland

De Oosterparkwijk in Groningen is de eerste wijk in Nederland die een Coöperatieve Wijkraad krijgt, geïnspireerd op een voorbeeld in Londen. Het idee ervan is dat het gesprek over wijkzaken weer in de wijk, tussen bewoners onderling, gevoerd wordt. De gemeente Groningen wil daarmee meer zeggenschap naar de wijk brengen. Het experiment is onderdeel van de Democratic Challenge van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.