Terre des Hommes Groningen steunt Rohingya-kinderen

GRONINGEN - Terre des Hommes Groningen stelt 15.000 euro beschikbaar voor noodhulp voor duizenden naar opvangkampen in Bangladesh gevluchte Rohingya-kinderen uit Miyanmar.

Het geld is opgebracht door de verkoop van eerste klas tweedehands spullen in de winkel in Groningen.

Vluchtelingenkampen

Het aantal Rohingya-kinderen dat vast zit in vluchtelingenkampen in Bangladesh is gegroeid tot ver boven de 300.000 en het aantal stijgt nog steeds. De omstandigheden in de kampen zijn zeer slecht: er is geen schoon water en er is veel te weinig eten. Kinderen lopen gevaar Duizenden kinderen zijn alleen in het kamp. Hun ouders zijn vermoord, of zij zijn in de paniek van de vlucht gescheiden van hun ouders. De kinderen lopen groot gevaar. In de overvolle, chaotische kampen liggen niet alleen honger en ziekte, maar ook seksueel misbruik en kinderhandel op de loer.

Steun van Terre des Hommes

Terre des Hommes steunt lokale organisaties om de vluchtelingen te voorzien van onderdak, schoon drinkwater en voedsel en kinderen te beschermen tegen uitbuiting, misbruik en mensenhandelaren. Dit doen ze door het geven van voorlichting en het opzetten van veilige, kindvriendelijke ruimtes. Met de gift van € 15.000 kunnen veel mensen geholpen worden. Voor € 22 heeft een gezin van zes personen twee weken lang een voedselpakket met onder meer rijst, olie, zout en linzen. Voor € 43 heeft een gezin een stevig dak boven het hoofd. En voor € 87 kan een ondervoed kind gered worden.
Meer informatie: www.terredeshommes.nl/help-rohingya-kinderen.