UMCG’er Dick de Zeeuw Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

GRONINGEN - Dick de Zeeuw, hoogleraar klinische farmacologie in het UMCG, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De Zeeuw kreeg de bijbehorende versierselen vanmiddag opgespeld door locoburgemeester Ton Schroor van Groningen. Dit gebeurde tijdens het symposium dat werd gehouden ter gelegenheid van De Zeeuws afscheid. De Zeeuw heeft de hoge onderscheiding gekregen voor het geneesmiddelenonderzoek waaraan hij zijn werkende leven gewijd heeft.

PRE-score

De Zeeuw werkte mee aan grote onderzoeken naar de behandeling van diabetespatiënten met nierschade. Hij onderzocht waarom de ene diabetespatiënt wél goed en de andere niet goed reageert op bepaalde geneesmiddelen. De Zeeuw is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Parameter-Response-Efficacy-score, kortweg PRE-score. Hiermee kan worden getest hoe goed de beschermende werking van de behandeling is op hart, vaten en nieren van de patiënt. Na drie maanden gebruik van een geneesmiddel kan met de PRE-score voorspeld worden wat er over vier jaar met de orgaanfunctie zal gebeuren.

Maatschappelijk belang

Deze ontwikkeling is niet alleen een wetenschappelijke doorbraak, maar ook maatschappelijk gezien van groot belang. De behandeling en behandelrisico’s bij diabetes kunnen veel beter ingeschat worden en daarmee kan het welzijn van patiënten enorm bevorderd worden. Deze nieuwe aanpak betekent niet alleen een verandering van de individuele behandeling van een patiënt, maar ook een verandering van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en hun registratie. Met technieken als de PRE-score kunnen veel betere geneesmiddelen worden ontwikkeld, gericht op de bescherming van organen in plaats van alleen op de risicofactoren.

Loopbaan

Dick de Zeeuw heeft jarenlang gewerkt als afdelingshoofd Klinische Farmacologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Na de fusie met de afdeling Klinische Farmacie en Apotheek UMCG werd hij hoofd van de ‘sectie onderzoek’ en lid van het dagelijks bestuur van de nieuwe afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie van het UMCG. In 2012 werd hij aangesteld als directeur van het onderzoeksinstituut GUIDE, terwijl hij als hoogleraar verbonden bleef aan de Klinische Farmacie en Farmacologie.

Klinisch farmacologisch onderzoek

De Zeeuw heeft zich sterk gemaakt om het klinisch farmacologisch onderzoek in Nederland te stimuleren. Dit heeft hij gedaan door binnen de Nederlandse Vereniging van Klinische Farmacologie en Biofarmacie een pleitbezorger te zijn voor samenwerking, voor sterke banden met de basale farmacologie en voor het op de kaart zetten van klinisch farmacologisch onderzoek en daarnaast ook de opleiding tot klinisch farmacoloog. In zijn wetenschappelijke werk op het gebied van diabetes en nierziekten werkte hij samen met vele internationale toonaangevende onderzoekers. Zijn onderzoek heeft geleid tot een aantal succesvolle Europese onderzoeksconsortia. Zijn toewijding aan de maatschappelijke toepassing van zijn werk is ook duidelijk uit zijn lidmaatschap van vele internationale stuurgroepen die betrokken zijn bij nieuwe geneesmiddelenstudies.