Tweede termijn voor dijkgraaf Bert Middel

GRONINGEN - Dijkgraaf Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest wordt woensdag 20 december beëdigd voor een tweede ambtstermijn.

Commissaris van de koning René Paas zal Middel daartoe de verklaring en belofte afnemen. Aan de beëdiging is een mini-symposium verbonden.

Bert Middel

De in Oosterparkwijk in Groningen geboren en getogen Bert Middel is sinds 1 januari 2012 dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest. Middelbeschikt over ruime politiek-bestuurlijke ervaring. Hij was van1 december 2005 tot 1 december 2011 burgemeester van de gemeente Drachten | Smallingerland. Daarvoor was hij zeventien jaar lang parlementariër namens de PvdA, waarvan dertien jaar in de Tweede Kamer en vier jaar in de Senaat.

Hoosbuien en droogteperioden

Waterschappen geven een hoge prioriteit aan steeds frequenter voorkomende hoosbuien en droogteperioden. Ze beschikken over de kennis en ervaring om de gevolgen ervan structureel het hoofd te kunnen bieden. Samenwerking met gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties, bedrijven en vooral inwoners is daarbij zonder meer noodzakelijk. “Het gaat ons allen aan. We hebben geen andere keus dan de handen ineen te slaan. Niets doen is geen optie!”, aldus Bert Middel.

Mini-symposium

Gerrit Hiemstra en Pieter Winsemius leveren een interactieve bijdrage aan het mini-symposium dat is verbonden aan de beëdiging. Meteoroloog en NOS-weerman Gerrit Hiemstra geeft een presentatie over klimaatverandering, getiteld: ‘Hoosbuien en hittestress’. Pieter Winsemius houdt een voordracht, getiteld: ‘Noodzaak tot samenwerken tussen overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers’. Winsemius is voormalig minister van VROM, oud-lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (rapporteur ‘Vertrouwen in burgers’), voorzitter Friese Energiestrategie, hoogleraar en publicist.