Willemijn Zwart in raad van toezicht Alfa-college

GRONINGEN - Willemijn Zwart is met ingang van 1 januari lid van de raad van toezicht van het Alfa-college.

De raad van toezichtvan het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) heeft haar benoemd als opvolger van Cil Wigmans. Zwart krijgt de portefeuille onderwijs. Zwart zal zich met name richten op mogelijke consequenties van vernieuwingen en ontwikkelingen op het gebied van technologie, maatschappij en arbeidsmarkt voor de inrichting van het onderwijs.

Diversiteit

De raad van toezicht zocht niet alleen een inhoudelijk deskundige opvolger van Wigmans, maar wilde bovendien zijn diversiteit vergroten door een jonge vrouw te benoemen. Met Willemijn Zwart is de raad daarin geslaagd. Willemijn Zwart is 28 jaar. Desalniettemin heeft zij ruime ervaring in het onderwijs. Momenteel is zij lerarenopleider bij Saxion Hogescholen en directeur van Kom voor Taal, een bureau voor docent-professionalisering en educatief ontwerp.