Fusie Algemeen Belang Ten Boer en Stadspartij Groningen

GRONINGEN - De leden van Algemeen Belang Ten Boer en de Stadspartij Groningen hebben besloten per 1 januari 2018 te fuseren.

De partijen stellen in een persbericht dat hierdoor een lokale partij ontstaat die kan steunen op het stedelijke en het landelijke gebied en beide straks goed kan vertegenwoordigen. ‘Bij de herindeling in 2019 wordt het grondgebied van de Stad bijna verdubbeld en komt er een groot landelijk gebied bij met vele kleine dorpen. Ook die dorpen moeten straks in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente gehoord worden. De aandachtspunten zijn daar soms heel verschillend met die van een grote stad.’ Beide partijen werken al langere tijd samen. Ze stellen daardoor steeds meer inzicht te hebben gekregen in de specifieke zaken die in elkaars gebied spelen.

Behoud dorps karakter

Voorzitter René Stayen van Algemeen Belang Ten Boer benadrukt dat de problemen veroorzaakt door de gaswinning in Ten Boer een veel grotere impact hebben dan in de stad. Ook het behoud van het dorpse en plattelands karakter met korte lijntjes naar de gemeentelijke diensten zal een aandachtspunt moeten blijven. “De stem van Ten Boer moet ook doorklinken in de nieuwe grote gemeenteraad”. Algemeen Belang Ten Boer en de Stadspartij Groningen gaan per 1 januari samen verder als één partij. Aanvankelijk als een afdeling in beide gemeenten afzonderlijk, na de herindeling voor de bevolking van de hele ‘grote’ gemeente. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij: "Ook de Stadjers zullen profiteren van de bredere kennis en ervaring van deze grotere lokale partij. Samen zij wij sterker dan elk afzonderlijk en kunnen we de belangen van onze inwoners nog beter behartigen."