Nick ter Wal en Koos Buist winnen Hendrik de Vriesstipendium 2017

GRONINGEN - Nick ter Wal en Koos Buist hebben het Hendrik de Vriesstipendium 2017 voor respectievelijk Literatuur en Beeldende Kunst gewonnen.

Dit maakte cultuurwethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen zaterdag bekend tijdens het talentevent Wildvang in het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen).

Aanmoedigingsprijs

Het stipendium is een aanmoedigingsprijs voor jonge, professionele, talentvolle Groninger kunstenaars en schrijvers, bedoeld om hun artistieke ontwikkeling te stimuleren. De winnaars ontvangen elk een geldprijs van 6000 euro, waarmee zij hun voor het stipendium ingediende plannen kunnen realiseren. Aan het stipendium is tevens een bedrag van 1000 euro verbonden voor het aantrekken van een coach naar keuze.

Nick ter Wal

Nick ter Wal wil met het stipendium een schrijversbiografie over Ferdinand Langen maken. Hij windt er geen doekjes om dat de hoofdpersoon van zijn boek weliswaar niet de meest bekende figuur is, maar dat het vooral zijn eigen nieuwsgierigheid naar en fascinatie voor Langen zijn drijfveer vormen voor het schrijven van de biografie. Ferdinand Langen was een schrijver, die vroegtijdig ophield met schrijven om in plaats daarvan de marketing in te gaan. Dit speelde zich af in de jaren ‘60, dus in een tijdperk waarin de marketing pas uitgevonden werd, een begrip was voor enkele experts, in plaats van de alomtegenwoordige business die het nu is. Langen was dus zeker een pionier. En hij was van invloed op bekende schrijvers uit zijn tijd. Maar zoals wel vaker het lot van pioniers is, van mensen die vooruitstrevend hun eigen gang gaan: hij is een voetnoot geworden in de werken van schrijvers als Simon Carmiggelt en Gerard Reve. Ter Wal wil het Hendrik de Vriesstipendium benutten om zijn persoonlijke kijk op deze persoonlijkheid te verdiepen. Zijn eigen ontmoetingen met Ferdinand Langen verrijken zijn kennis en zullen het verhaal ongetwijfeld nog persoonlijker maken. Zijn bevindingen wil Ter Wal opschrijven op de typemachine van Ferdinand Langen, die hij van de schrijver heeft geërfd.

Koos Buist

Koos Buist wil met het Hendrik de Vriesstipendium een fantasierijk en exploratief projectvoorstel realiseren. Het plan speelt met onze natuurlijke omgeving en geschiedenis: de Wad Indianen, een imaginair oervolk van waddenbewoners die het land aan weerskanten van waar nu dijken liggen bewoonden. Over dit volk wil Buist een mockumentaire maken waarin onder andere gebruiken, verhalen, geloof en de natuurlijk omgeving van de Wad Indianen onderzocht worden. Voor de film maakt hij beeldende elementen zoals sculpturen, gebruiksvoorwerpen en kleding die deels als decor fungeren en deels in zelfgebouwde vitrines uitgestald worden om de historische sfeer te versterken. De werken, die Buist als decor toevoegt aan de natuurlijke omgeving, zijn van materialen die zichzelf opruimen of daadwerkelijk een rol kunnen gaan spelen in de inrichting van de ruimte. Hiervoor wil hij samenwerken met de Waddenvereniging.

Jury en motivatie

Een jury koos uit de in totaal zes inzendingen voor literatuur twee genomineerden. En uit de in totaal eenendertig inzendingen voor Beeldende Kunst zes genomineerden. De jury adviseerde het college van B en W twee van hen tot winnaar te benoemen. De jury zegt over de winnaars:
‘Nick ter Wal reflecteert op het journalistiek proces van deze tijd. Hij maakt de rol van biograaf zeer persoonlijk en door zijn werkplan maakt hij de jury nieuwsgierig naar zowel de persoon Ferdinand Langen als ook de fascinatie die deze schrijver op Ter Wal als mens én als schrijver en journalist uitoefent. De grenzen van het zuiver biografische worden hier opgerekt en de jury heeft er alle vertrouwen in dat Ter Wal Ferdinand Langen op een doortastende, inventieve en vooral meeslepende manier gaat beschrijven. Een boek dat er moet komen.’ ‘De zes genomineerden beeldende kunst hebben allen krachtige projectvoorstellen gedaan. De keuze was daarom niet makkelijk. Uiteindelijk is voor het voorstel van Koos Buist gekozen omdat dit plan volgens de meerderheid van de jury het meest origineel is, meerdere beeldende disciplines inzet, en een sterke binding met de regio en onze natuurlijk omgeving combineert met veel verbeeldingskracht en een goede portie humor. De jury waardeert Buists onderzoekende aard en zijn onbevangen en humoristische benadering van zijn project waarmee hij vervolgens geëngageerd een positie in wil nemen en een bijdrage leveren aan het hier en nu.’
De voor vier jaar benoemde kernjury van het Hendrik de Vriesstipendium bestond dit jaar uit Andrea Möller (voorzitter), Barend van Heusden, Mathijs Sanders en Aimée Terburg. De aanvullende juryleden voor de editie 2017 waren Joost Oomen en Eva Weerts. Het Hendrik de Vriesstipendium is samen met het George Verbergstipendium (beeldende kunst) en het Andrea Elkenbracht Fonds (klassieke en moderne muziek) onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma van de gemeente Groningen. De volgende wervingsronde voor het Hendrik de Vriesstipendium start rond de zomer van 2018.

Tentoonstelling

Eerder werk van Nick ter Wal en Koos Buist en van de zes overige genomineerden - Salim Bayri, Lotte Bosman, Koos Buist, Kasper van Hoek Katie Corcoran Kenna, Gijs Deddens en Willem Warrink - is tot en met 13 januari 2018 te zien in een tentoonstelling in het CBK Groningen.