Startsein verbetering waterstructuur Stadspark

GRONINGEN - Wethouder Joost van Keulen van Groningen heeft donderdagmiddag het startsein gegeven voor het project ‘Stadspark draagt bij aan een klimaatbestendige stad’. Hij deed dit door met een oude vrachtwagen de eerste vracht zand te lozen.

Het Stadspark speelt een belangrijke rol bij de afvoer van regenwater uit de verharde gebieden rondom het park. Omdat afvalwater en regenwater steeds meer gescheiden worden, is een betere structuur nodig voor het regenwater. Het Stadspark is op dit moment nog niet toegerust op deze functie. Het project ‘Stadspark draagt bij aan een klimaatbestendige stad’ moet ervoor zorgen dat de waterverbindingen in het Stadspark weer goed gaan functioneren; met de opvang en zo nodig afvoer van overtollig water. De waterkwaliteit in het park verbetert door de aanvoer van schoon regenwater en door aanleg van natuurvriendelijke oevers in een deel van het park. Verder worden diverse bospaden hersteld en komt er een nieuwe fietspad dat ook toegankelijk is voor onderhoudsvoertuigen. De werkzaamheden zijn voor de zomer van 2018 afgerond.