Marnix van der Scheer en Stichting Oude Groninger Kerken winnen pitch ERL

GRONINGEN - Architect Marnix van der Scheer van bureau MX13 in Groningen heeft dinsdag 25.000 euro gewonnen uit het programma Landschap, Erfgoed en Ruimte (ERL) van de provincie Groningen.

De provincie Groningen wil met het ERL-programma de samenhang tussen erfgoed, landschap en ruimte versterken. Daarbij wil de ze zoveel mogelijk van het bestaande erfgoed en landschap behouden, maar ook nieuw erfgoed en toevoegingen aan het landschap nalaten voor de huidige en toekomstige generaties.

Pitch

Het programma voorziet in steun aan projecten waarin goede ideeën in concrete plannen zijn gegoten; die plannen konden dinsdagmiddag worden gepitcht in de Bovenkamer van Groningen. In drie categorieën werden tien plannen voorgelegd aan een jury, onder voorzitterschap van gedeputeerde Henk Staghouwer. Behalve de jury mochten de aanwezigen in de zaal stemmen. In elk van de categorieën kon een subsidie van € 25.000 worden gewonnen. Van der Scheer won in de categorie Erfgoed en ruimte.

Verdwenen schip kerk Garmerwolde

Marnix van der Scheer viel in de prijzen met zijn pitch om het verdwenen schip van de kerk van Garmerwolde weer zichtbaar te maken op het kerkterrein. Het plan is de contourlijn van het gesloopte schip weer zichtbaar te maken door middel van een bescheiden ruimtelijke ingreep. Er komt een vloer van cortenstaal en een kleine zuil met maquette van het oorspronkelijk gebouw in de omgeving. De bezoekers krijgen zo een indruk van de grootte van de oorspronkelijke kerk. Van der Scheer maakte zijn ontwerp in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Het plan is gemaakt in samenhang met het project ‘Feest! In Oost en West’, dat voorziet in een integrale herbestemming van alle bouwdelen en het terrein in Garmerwolde, met het oog op publieksbereik. Het plan voor Garmerwolde won met meer dan 50 procent van de stemmen.