Kunstspot | Wethouder Paul de Rook over kunst en cultuur in Stad

GRONINGEN - De Gezinsbode plaatst maandelijks een artikel van Kunstspot, het inspiratieplatform over beeldende en toegepaste kunst, geschreven door young professionals. Meer verhalen op www.kunstspot.nl.

Door Philip Rozema & Karlijn Vermeij

Wethouder Paul de Rook (D66), verantwoordelijk voor verkeer, sport en cultuur namens de gemeente Groningen, is sinds zijn aantreden in 2014 bij menig theatervoorstelling, expositie en prijsuitreiking geweest. Maar wat heeft hij de afgelopen jaren nog meer gedaan? En wat voor rol speelt kunst eigenlijk in de verandering van de binnenstad? Kunstspot ging met hem in gesprek. “Ik heb niet echt artistiek verantwoorde kunst in huis. Wat ik met mijn vriendin heel erg leuk vind is om beeldjes of schilderijen mee te nemen van plekken waar wij samen zijn geweest. Dus in onze gang hangt een drieluik van een heel mooie foto van New York die we daar hebben gekocht. Er hangt een klein schilderijtje dat we in Curaçao hebben meegenomen. Ook hebben we een schilderijtje met van die oude jaren ‘50-auto’s uit Cuba. En we hebben veel foto’s in huis, dat is ook kunst natuurlijk.” Wat voor rol speelt kunst in de herinrichting van de binnenstad? “Onlangs hebben wij een leidraad gemaakt voor de binnenstad. Dat is een soort handboek voor de ontwerpers en de mensen die een straat gaan inrichten. Vroeger ging zo’n handboek alleen maar over het soort stenen en wat de afstand van de stoep tot de goot moet zijn, en dat soort dingen. We hebben daarom inmiddels veel meer elementen daaraan toegevoegd. Ook kunst is daar een van geworden.” “We hebben ons met name gericht op de vele steegjes in de binnenstad. Je hebt de grote straten die ook als straat moeten functioneren. Maar in de zijstegen is ruimte voor grotere elementen. Dat zijn van die plekken waar niemand komt of inkijkt. In dat soort verdachte hoekjes kun je juist heel gave dingen doen.” Zijn er ook al plekken aan te wijzen waarvan je kan zeggen: nou, dat komt er? Of is het plan dat er plannen gemaakt worden? “We zijn nu eerst bezig met de straten waar gewoon heel veel verkeer door komt, de Brugstraat bijvoorbeeld. Daar merk je dan dat het lastig is om kunstwerken te plaatsen. Maar juist op de parkjes, bijvoorbeeld op het Nieuwe Akerkhof, daar zouden dat soort dingen bijvoorbeeld wel goed kunnen.” En dan komt er natuurlijk meer geld beschikbaar voor kunst. Zet de gemeente daar nu ook op in? “De afgelopen periode hebben we al meer geld uitgetrokken voor kunst. Eenmalig is op alle subsidies een heel klein beetje bezuinigd, maar verder heeft Groningen er de afgelopen jaren consequent stappen bijgezet. Juist omdat het Rijk minder gaf aan kunst hadden wij zoiets van: we moeten zelf een stap extra zetten, want als wij ook een stap terug doen dan valt het helemaal weg. Zo hebben we dat steeds gedaan en dat blijven we dat ook doen. Voor de komende periode hebben we jaarlijks 750.000 euro extra voor kunst beschikbaar gesteld. Daarnaast doen we natuurlijk ook ons best dat er ook een deel van de rijksbijdrage in Groningen belandt, wanneer die weer toeneemt.” “We kunnen doorontwikkelen. We zijn heel blij dat het Grand Theatre ook weer extra geld heeft gekregen, We hebben vanuit de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om op het Ebbingekwartier, dus waar het NNT nu zit, een heel nieuw onderkomen te bouwen voor de verschillende theaterinstellingen. Ook zijn we bezig om met Scheepvaartmuseum te kijken of we er misschien een stadshistorisch museum van kunnen maken.” “De grote uitdaging is dat cultuuruitingen in de stad niet alleen één specifieke groep bedienen. Er is ook een grote groep die er heel weinig van mee krijgt. Je merkt dat veel mensen de overtuiging hebben dat bepaalde disciplines van kunst niets voor hen zijn, maar dat is eigenlijk eerder gebaseerd op een soort voorgevoel dan op een bepaalde ervaring. Wat zou je toekomstige wethouders willen meegeven? “Kunst en cultuur heeft waarde, omdat het mensen anders kan laten kijken naar vraagstukken en de samenleving. Ook zorgt het voor de ontwikkeling van creatieve vaardigheden die je nodig hebt om een succesvol mens te zijn in de volle breedte. Ik hoop dat mijn opvolgers die waarde blijven zien en daarin willen blijven investeren, bijvoorbeeld in talentontwikkeling. Dat je niet alleen kijkt naar wat het nu oplevert, maar dat er over twintig jaar nog steeds een boeiend cultureel klimaat is.” Groningen als ‘City of Talent’ richt zich vooral op talentontwikkeling van jonge kunstenaars. Hoe staat zij tegenover meer gevestigde kunstenaars in de stad? “Naast talentontwikkelingsinspanningen moeten we ook samen zorgen voor een goede arbeidsmarkt voor kunstenaars. De fair practice-code bijvoorbeeld, waarmee we afspreken met werkgevers en onderwijsinstellingen dat we op een eerlijke manier gaan betalen voor kunst. Daarnaast moet er ook een bewustzijn ontstaan onder kunstenaars, dat zij zich niet meer laten onderbetalen voor hun werk. Daarmee willen we ook laten weten aan beginnende en gevorderde kunstenaars dat ze welkom zijn om zich hier te vestigen. Steeds meer mensen zeggen: in Amsterdam is er meer werk, maar ook veel meer drukte en hoge prijzen… In Groningen wordt nog iets meer met de menselijke maat gemeten.”
Meer artikelen van Kunstspot