Buitenspel | Beloften uit piramide

Groningen - [caption id="attachment_72858" align="alignright" width="120"] Wim Masker. Foto: NDC mediagroep[/caption]

Het profvoetbal wacht enkele ingrijpende veranderingen. Later deze maand komen de clubs bijeen om een zogenoemde veranderingsagenda vast te stellen. Onderwerpen daarvoor zijn een nieuwe competitieopzet, een andere verdeling van de televisiegelden, verbanning van kunstgras uit de eredivisie en verwijdering van beloftenteams uit de voetbalpiramide. Voor veranderingen die de eredivisie betreffen is nu nog een kwalitatieve, vijf zesde meerderheid nodig. Oftewel: vijftien van de achttien eredivisieclubs moeten met een wijzigingsvoorstel instemmen, anders blijft alles bij het oude. Dat schiet niet op. Voordat er een veranderingsagenda wordt vastgesteld, proberen de clubs het eerst erover eens te worden dat voortaan een meerderheid van de helft plus één volstaat. Een kleinere eredivisie – al dan niet met play-offs na de reguliere competitie – komt dan weer in stemming. En de verwijdering van de beloftenteams uit de voetbalpiramide. Op dit moment doen 12 van de 34 profclubs met hun beloften aan de piramide mee. Onder de 22 andere clubs bevindt zich een groot aantal spijtoptanten, onder wie topclub Feyenoord. De huidige, afgeroomde beloftencompetitie stelt namelijk niets meer voor. De topamateurs willen echter van de beloftenteams af. Die zorgen door wisselende opstellingen van zeer uiteenlopende sterkte voor competitievervalsing. Een gevolg van zwakke regelgeving. Bovendien leveren de beloften de amateurs vrijwel geen inkomsten op door een gebrek aan meereizende supporters. Er zingt nu een ingrijpende oplossing rond: er zou alleen nog ruimte voor vier beloftenteams in de eerste divisie blijven, alle andere teams keren terug naar een aparte beloftencompetitie. De kampioen daarvan neemt de plaats in van de laagst geklasseerde beloftenploeg in de eerste divisie. Een oplossing in het voordeel van de topamateurs. En uiteraard van topclub Feyenoord die ongetwijfeld gaat profiteren van dit voorstel.

Wim Masker

Meer columns van Wim Masker