Anneke Schäfer vertrekt bij Natuur en Milieufederatie Groningen

GRONINGEN - Directeur Anneke Schäfer neemt begin 2018 afscheid van de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG).

“Ik reis dagelijks van mijn woonplaats Munnekeburen in het zuiden van Friesland naar Groningen. In combinatie met het vele vergaderen, ook in de avonduren, wordt me dat teveel. Ik vind het lastig om de NMG los te laten, maar soms is het noodzakelijk om te kiezen voor een betere balans tussen werk en privé”, licht Schäfer haar vertrek toe.

Groei NMG

Als directeur heeft Schäfer de afgelopen jaren met succes vorm en inhoud gegeven aan de groei van de NMG. De organisatie moest een antwoord vinden op de uitbreiding van dossiers als energietransitie, aardbevingen en natuur en landbouw. Die inzet heeft veel gevraagd van allen die bij de NMG betrokken zijn.

Prachtige baan

Schäfer: "Het is een prachtige baan en ik heb een goede en leerzame tijd gehad. We hebben als team nieuwe dossiers opgepakt en onze rol gezocht en gevonden. De NMG is een belangrijke partner voor overheden en bedrijfsleven op weg naar een aantrekkelijk en duurzaam Groningen.” “Ik bedank medewerkers, raad van toezicht en raad van advies voor de fijne samenwerking. En natuurlijk wil ik ook alle partners en betrokkenen met wie ik heb mogen samenwerken in de provincie bedanken.” De raad van toezicht is inmiddels een wervingsprocedure voor een nieuwe directeur gestart via Heeredwinger Advies.