Anne Oostra Ridder in de Orde van Oranje Nassau

GRONINGEN - Anne Oostra is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem vrijdag in Het Heerenhuys in Groningen opgespeld door locoburgemeester Ton Schroor.

Anne Oostra, die in 1980 werd benoemd tot directeur van het Koninklijk Instituut H.D. Guyot (nu: Koninklijke Kentalis), is onderscheiden voor zijn inzet voor de emancipatie van de dovengemeenschap in Nederland.

Gebarentaal

Oostra leverde belangrijke bijdragen aan grote ontwikkelingen in het onderwijs en zorg aan doven. Bijvoorbeeld door (met succes) te strijden voor het gebruik van gebarentaal in het onderwijs, tot 1980 verboden. Behalve beroepsmatig zette hij zich ook ook op vrijwillige basis in voor doven en slechthorenden. Bijvoorbeeld voor de tolkvoorziening voor dove en slechthorende mensen; sinds 1988 verankerd in de wet. Oostra is tot op heden voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Tolknet. Ook was voorzitter van het Platform Psychische Hulverlening aan Doven (PPHD) en stond hij aan de basis van de European Society for mental Health and Deafness (ESMHD).