Veel overtredingen bij verkeerscontrole voor vrachtwagens

Groningen - Donderdagmiddag en -avond heeft de politie een verkeerscontrole voor vrachtwagens gehouden in Groningen. Van de 37 gecontroleerde combinaties zijn er 18 bekeurd voor een of meerdere overtredingen.

De controle werd door de politie uitgevoerd in samenwerking met de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het doel was om vooral te controleren op rust- en rijtijden en het correct gebruiken van de tachograaf.

Bietencampagne

Het viel de politie op dat vooral voertuigen die meerijden met de bietencampagne technische gebreken vertoonden. Van de 37 gecontroleerde combinaties kwamen er 20 uit het buitenland. Acht daarvan begingen minstens een overtreding. Van de 17 Nederlandse combinaties gingen er tien in de fout. In totaal werd 37 keer proces-verbaal opgemaakt. Bij tien combinaties was er sprake van een of meer slechte banden. Acht chauffeurs sjoemelden met de rijtijden en vijf keer was de reminrichting van de voertuigen ondeugdelijk. Daarnaast werden nog tal van overtredingen geconstateerd.