Nieuwbouw ZINN-locatie De Es voltooid

GRONINGEN - De nieuwbouw van ZINN-locatie De Es in de wijk Selwerd in Groningen is voltooid. Woensdag 6 december wordt de nieuwe, officiële hoofdentree in gebruik genomen.

In De Es wonen ouderen die intensieve verpleegzorg, lichte zorg of zorg bij dementie behoeven. Daarnaast is het mogelijk om, met een thuiszorgindicatie, een appartement te huren. Voor echtparen zijn er ruime appartementen om samen te kunnen blijven wonen, wanneer één van beide intensieve zorg nodig heeft. Maar De Es is meer dan een woonzorglocatie in de wijk Selwerd. In De Es zijn ook de huisartsenpraktijken Jans en ten Kate en apotheek Boots gehuisvest. Verder maken de fysiotherapie, activiteiten en een restaurant het ook tot een buurthuis voor omwonenden. Om de leefbaarheid in Selwerd te vergroten zijn vanauit De Es allerlei initiatieven ontplooid. Buurttaxi Selwerd, Fietsen Alle Jaren en het WIJK Gilde zijn daar voorbeelden van.

Toekomstplannen terrein De Es

Door de sloop van het oude gebouw, Patrimonium, is ruimte ontstaan voor een nieuw te bouwen woontoren De Beukenhorst, in opdracht van Woningstichting Patrimonium. Patrimonium start in het voorjaar van 2018 met de bouw van deze woontoren. De woontoren bestaat uit vijftien verdiepingen en telt zestig sociale huurappartementen voor senioren. De appartementen worden toegewezen door ZINN en de woningstichting. Na de bouw van de woontoren start de gemeente Groningen met het aanleggen van een park.