Expositie ‘Kerstvloed 1717’ in Noordelijk Scheepvaartmuseum

GRONINGEN - In het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen wordt vrijdag 8 december de tentoonstelling ‘Kerstvloed 1717 - De grootste natuurramp in Groningen van de afgelopen 300 jaar’ geopend.

In de kerstnacht in 1717 trof een sterke noordwesterstorm het kustgebied van Nederland, Duitsland en Scandinavië waardoor duizenden mensen en dieren om het leven kwamen. In de expositie ‘Kerstvloed 1717 - De grootste natuurramp in Groningen van de afgelopen 300 jaar’ toont het Noordelijk Scheepvaartmuseum, in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest, wat er vóór, tijdens en na deze verwoestende vloed gebeurde. Centraal staan de verhalen uit de ooggetuigenverslagen.

Drieluik

Bezoekers ervaren in dit drieluik wat er voor, tijdens en na de verwoestende storm gebeurde. Het begint met de sterke waarschuwing van commies-provinciaal Van Seeratt in 1716, die door Stad en de Ommelanden in de wind werd geslagen. Daarna ervaart de bezoeker de vreselijke gevolgen van de storm, in beeld gebracht aan de hand van ooggetuigenverslagen die eeuwen bewaard zijn gebleven in de archieven.

Grote gevolgen

De Kerstvloed had onvoorstelbaar grote gevolgen. In het Groninger land werden 1430 huizen verwoest en verdronken 2091 mensen, 11.441 hoornbeesten, 3064 paarden, 1277 varkens en 20.923 schapen.
De Kerstvloed 1717 markeert het moment waarop Thomas van Seeratt de basis legde voor de hedendaagse dijken; hoger, breder en minder steil.
De tentoonstelling is van 9 december 2017 tot en met 11 maart 2018 te zien in het Noordelijk Scheepvaartmuseum.