Transmurale Zorgbrug van start in Groningen en Drenthe

GRONINGEN - GRONINGEN - 22 thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen uit Groningen en Drenthe hebben dinsdag in het Martini Ziekenhuis in Groningen een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van ouderenzorg ondertekend: de Transmurale Zorgbrug.

Een eerdere pilot van Martini Ziekenhuis, UMCG en thuiszorgorganisaties TSN en umcGroningenThuis liet al positieve resultaten zien. Het doel van de Transmurale Zorgbrug (TZB) is functieverlies en de sterfte van kwetsbare ouderen te verminderen door de overgang tussen ziekenhuis en thuissituatie te verbeteren.

Functieverlies

Hoe ouder mensen worden hoe meer kans zij hebben om in het ziekenhuis te worden opgenomen; voor ouderen vaak een ingrijpende gebeurtenis. Zij krijgen na een opname vaak te maken met functieverlies en moeite met de dagelijkse dingen die zij voor de ziekenhuisopname wel konden, zoals wassen, aankleden of boodschappen doen. Dit leidt onder andere tot afhankelijkheid, een langere opnameduur, een verhoogd risico op opname in een verpleeghuis, extra zorg in de thuissituatie en een verhoogde kans op sterfte.

Van ziekenhuis naar huis

De TZB rust op drie pijlers: verbeteren van de zorg in het ziekenhuis, bezoeken van de patiënt in het ziekenhuis door de wijkverpleegkundige en het bieden van begeleiding thuis. Een betere overgang tussen ziekenhuis en thuis draagt bij aan minder sterfte in de eerste drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis en vermindering van het aantal heropnames.

Wijkverpleegkundige

Bij een ziekenhuisopname wordt de kwetsbaarheid van ouderen in kaart gebracht. Een screening op de afdeling identificeert de aanwezige geriatrische problemen. De wijkverpleegkundige bezoekt de oudere al in het ziekenhuis, waardoor de overdracht tussen ziekenhuis en thuissituatie verbetert. Dezelfde wijkverpleegkundige komt daarna meerdere keren bij de oudere thuis. Hier behandelt de wijkverpleegkundige de geriatrische problemen en verifieert telkens de medicatie. Ook geeft de wijkverpleegkundige begeleiding in de eerste kwetsbare maanden na ziekenhuisopname op het gebied van activiteiten in het dagelijks leven, het sociale netwerk of wonen.

Ondertekenende partijen

De volgende partijen ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst:
 • Buurtzorg Nederland
 • Derkshoes
 • ‘t Gerack
 • Icare
 • Interzorg
 • Martini Ziekenhuis
 • NCCZ
 • Ommelander Ziekenhuis Groningen
 • Oosterlengte
 • Treant Zorggroep
 • Thuiszorg Comfort
 • Thuiszorg De Hoven
 • Coöperatie Dichtbij U.A.
 • Thuiszorg Julsinghatehuis
 • TSN Thuiszorg
 • umcGroningen Thuis
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Vredewold
 • WZA
 • ZINN
 • Zorggroep Drenthe
 • Zonnehuis Thuis