Hervonden Stad #22 gepresenteerd

GRONINGEN - Wethouder Roeland van der Schaaf heeft dinsdag de eerste exemplaren van de 22ste editie van Hervonden Stad uitgereikt aan Jos Jutte van De Oosterpoort en de Stadsschouwburg en gedeputeerde Fleur Gräper.

Hervonden Stad 22 biedt – zoals elk jaar - een samenvattend overzicht van recent uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauraties in de gemeente Groningen. Naast de gebruikelijke jaarverslagen zijn dit jaar zeven specialistische artikelen opgenomen, waarin dieper ingegaan wordt op de achtergronden van een bepaalde vondst, een gebouw of een wijk. Zo is een artikel opgenomen over de ‘Nieuwe’ Stadsschouwburg, waarvan de restauratie in 2016 gereed kwam.

Stucplafond

In het jaarverslag bouwhistorie staat onder meer een verslag over het oudste stucplafond van Groningen, dat in de Poelestraat werd aangetroffen onder een ‘gewoon’ stucplafond. Ook is een bijdrage opgenomen over onze de Martinitoren. Omdat het gebouw in 2016 in de steigers stond, konden de steenhouwersmerken in de steenblokken goed onderzocht worden. Een heel andere wereld gaat schuil achter het artikel “Mitter haeck trekken, de wereld van de wijnhandel en de wijnroeiers’. Een gevonden duig aan de Westersweg met een ingewikkelde inkrassing was aanleiding om het systeem van de zogenaamde ‘ritsingen’ te ontdekken en nader onder de loep te nemen.

Uitleggebieden

Als tegenhanger van deze ‘stadse’ onderwerpen zijn ook drie artikelen opgenomen die de historie van de ‘uitleggebieden’ rond de steeds krapper wordende binnenstad belichten. ‘Barch en dal’ vertelt bijvoorbeeld het verhaal van Thomas van de Barch van Vianen die een kaart produceerde van de noordelijke uitleg van de stad vóórdat deze uitleg gerealiseerd werd. ‘Op de tuin verhaalt’ van een gebied dat ten zuidoosten van de stad ligt en beter bekend is als Piccardthof. In deze nutstuinen met hun geschiedenis van inmiddels 75 jaar hebben vele Stadjers hun voetstappen liggen. Tenslotte wordt in het artikel ‘De Wijert-Noord: toonbeeld van de wederopbouw’ de bijzondere naoorlogse stempelstructuur van de (wederopbouw)wijk De Wijert uit de doeken gedaan, als typisch voorbeeld van de wijkgedachte die na de oorlog in Nederland goed wortel schoot. De 22ste editie van Hervonden Stad ligt vanaf woensdag 29 november in de boekhandel.