Patrimonium biedt leegkomende woningen aan via WoningNet

GRONINGEN - Christelijke Woningstichting Patrimonium uit Groningen biedt haar leegkomende woningen per 1 januari 2018 aan via WoningNet.

Hiermee komt een einde aan een lange periode waarin Patrimonium een eigen inschrijfsysteem hanteerde.

Huidige werkwijze

Collega-corporaties in de stad Groningen bieden hun leegkomende woningen al sinds 2004 aan via WoningNet. Patrimonium hield vast aan een eigen inschrijf- en toewijzingssysteem, omdat zij hechtte aan het zelf kunnen plaatsen van de woningzoekenden. De toewijzing gebeurde overigens wel op basis van de gezamenlijke afspraken van de gemeente en alle corporaties in de stad Groningen, zoals de hoogte van het aantal punten bij WoningNet.

Transparantie

Maar omdat Patrimonium de woningen zelf toewees, bleef het voor anderen onzichtbaar of dit op de juiste wijze gedaan was. De evaluatie van het huidige woonruimteverdelingyssteem door de corporaties en de gemeente Groningen, leidde tot de beslissing de overstap te maken naar het aanbodmodel.