Vignet Gezonde School voor St. Michaëlschool

GRONINGEN - De St. Michaëlschool en de dependance St. Franciscus in Groningen hebben het vignet Gezonde School behaald.

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. “Werken aan gezondheid op school loont”, meldt directeur Arianne Wijninga van de St. Michaëlschool. “Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.” De St. Michaëlschool staat voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema ‘Welbevinden’.