Esmah Lahlah lector Integrale aanpak kindermishandeling Hanzehogeschool

GRONINGEN - Dr. Esmah Lahlah is maandag, in de Week tegen Kindermishandeling, benoemd tot lector Integrale aanpak kindermishandeling bij de Hanzehogeschool Groningen .

Lahlah is daarnaast werkzaam als universitair docent Victimologie en Ontwikkelingspsychologie bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) van Tilburg University. Lahlah promoveerde op het gebied van jeugdcriminaliteit en kindermishandeling.

Preventie van kindermishandeling

Werkveldpartners, gemeenten en de Hanzehogeschool Groningen gaan de komende vier jaar intensief samenwerken op het gebied van preventie van kindermishandeling en het realiseren van effectieve hulp in situaties waarin sprake is van kindermishandeling. Het lectoraat Integrale aanpak kindermishandeling richt zich op het doorbreken van het taboe rond dit thema.

Partners

Partners die zich hebben verbonden zijn: gemeente Groningen, samenwerkingsverband Drentse gemeenten, Accare, GGD Groningen, Lentis, Tinten Welzijnsgroep, Jeugdbescherming Noord (en Veilig Thuis), Elker, Het Poortje en RIGG. Zij vormen onder leiding van de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen de stuurgroep en maken het lectoraat financieel mogelijk. Daarnaast zal samenwerking worden gezocht met belangrijke stakeholders in de regio.

Avond tegen kindermishandeling

Esmah Lahlah geeft donderdag 23 november een interactieve lezing tijdens de Avond tegen kindermishandeling bij de Academie voor Sociale Studies aan de Hanzehogeschool Groningen. Thema van deze avond is: ‘Verbind voor het kind’.