Subsidie JDRF Nederland voor diabetesonderzoek Paul de Vos (UMCG)

GRONINGEN - Prof. dr. Paul de Vos van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) krijgt van JDRF Nederland subsidie voor onderzoek naar type 1 diabetes (T1D) in Nederland. De Vos neemt de ‘grant’ woensdag 22 november in ontvangst.

Het is de eerste keer dat Paul de Vos geld ontvangt van JDRF Nederland voor zijn onderzoek naar een oplossing voor T1D. Type 1 diabetes is een auto-immuunziekte waarbij de bètacellen in het lichaam onvoldoende insuline aanmaken, waardoor glucose die via voeding in het bloed terechtkomt niet opgenomen wordt in lichaamscellen.

Beschermhoesje

De Vos richt zich op inkapseling: een techniek waarbij insuline producerende cellen van een donor in een ‘beschermhoesje’ in het lichaam worden geplaatst en daar de functie van de defecte bètacellen bij type 1 diabetes overnemen. De Vos werkt aan de ontwikkeling van zo’n beschermhoesje.

Insuline producerende cellen

De transplantatie van insuline producerende cellen kan een oplossing zijn voor T1D-patiënten. Er moeten dan wel voldoende insuline producerende cellen beschikbaar zijn, wat nu nog niet het geval is. Wanneer er meer cellen beschikbaar zijn blijft het probleem dat de cellen beschermd moeten worden tegen aanvallen van het immuunsysteem.

Biomaterialen ontwikkelen

Paul de Vos en zijn medewerkers gaan nieuwe biomaterialen ontwikkelen die als beschermhoesje kunnen dienen. De hoesjes van deze biomaterialen hebben een effect op de afweer van het lichaam en op de overlevingskansen van de ingekapselde cellen. JDRF Nederland besteedt in 2017-2018 meer dan 1,7 miljoen euro aan onderzoek.