Groningse diversiteitsprijs voor IBM Client Innovation Center

GRONINGEN - Het IBM Client Innovation Center in Gronoingen heeft de Groningse diversiteitsprijs gewonnen.

Wethouder (en jurylid) Roeland van der Schaaf reikt de prijs - het diversiteitsbeeld en 2500 euro - vrijdag uit.

Diversiteitsprijs

De gemeente Groningen wil met de diversiteitsprijs de kracht van diversiteit zichtbaar maken, en werkgevers belonen die zich actief inzetten voor gelijke behandeling van personeel. Bij IBM is Engels de voertaal. Hierdoor ontstaat een toegankelijke werkomgeving voor meer dan tweehonderd medewerkers met dertig verschillende nationaliteiten. IBM organiseert bovendien regelmatig evenementen waarbij medewerkers elkaar kunnen leren kennen. Het IBM Client Innovation Center mag het aan de prijs verbonden geldbedrag besteden aan een relevante workshop of een uitje voor het personeel. Daarnaast mag het een jaar lang op alle communicatie-uitingen het diversiteitslogo gebruiken.

Jury

De jury - die naast Van der Schaaf bestond uit gemeenteraadslid Glimina Chakor, Sherlock Telgt van Backbone en Sanne Smid van het Discriminatie Meldpunt - benoemde Martinizorg als runner-up. De overige genomineerden waren het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) en Reclassering Groningen.