Bisschop ondertekent tienpuntenplan Voedselbank Stad Groningen

GRONINGEN - Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden ondertekent woensdag 22 november het tienpuntenplan van Voedselbank Stad Groningen. Hij doet dat in zijn hoedanigheid van ambassadeur van de voedselbank.

De voedselbank in de stad Groningen heeft een tienpuntenplan opgesteld om de armoede in Nederland in het algemeen en de stad Groningen in het bijzonder structureel te verlichten. De voedselbank wil er in tien stappen voor zorgen dat de verleiding om schulden te maken wordt weggenomen, de schuldhulpverlening op de schop gaat, de zorg ook voor de allerarmsten toegankelijk wordt en het project ‘Stadjers Hand in Hand’, waarbij ‘rijke’ gezinnen worden gekoppeld aan huishoudens op of onder de armoedegrens, breder toegepast wordt.

Financieel steunen

Voedselbank Stad Groningen roept mensen op het tienpuntenplan financieel te steunen door € 0,25 per week, 1 euro per maand of 12 euro ineens over te maken naar de Voedselbank. De voedselbank heeft ongeveer 80.000 euro nodig om het plan te kunnen uitvoeren.