Koningin Máxima bij ondertekening convenant ‘Meer Muziek in de Klas’

GRONINGEN - In aanwezigheid van koningin Máxima is dinsdag het convenant ‘Meer Muziek in de Klas Groningen’ ondertekend. Dit gebeurde tijdens een muzikale bijeenkomst met leerkrachten en leerlingen in De Oosterpoort in Groningen.

‘Meer Muziek in de Klas Groningen’ is het eerste lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs, waarin betrokken partijen garanderen dat in 2020 ieder kind in de stad Groningen structureel muziekonderwijs krijgt. Het convenant is ondertekend door de gemeente Groningen, de besturen van Openbaar Onderwijs Groep Groningen, Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen en Katholieke Onderwijscentrale, Kunst en Cultuur (K&C), Pedagogische Academie en Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen, Stichting Kinderopvang Stad Groningen, Stenden Hogeschool en VRIJDAG.