Werkgelegenheidsgroei en vacatures in Groningen verwacht

GRONINGEN - In de arbeidsmarktregio Groningen ontstaan de komende vijf jaar veel vacatures. Daarbij is aandacht nodig voor de aansluiting tussen vraag en aanbod voor bepaalde beroepen.

Dat blijkt uit de Baanopeningenmonitor, een instrument dat Hanzehogeschool Groningen heeft ontwikkeld in samenwerking met regionale werkgevers. De afgelopen twee jaar is daarmee de arbeidsmarkt in de regio Groningen onderzocht.

Nieuwe instroom nodig

Ruim honderd bedrijven hebben informatie gegenereerd via de Baanopeningenmonitor. De deelnemende bedrijven verwachten over vijf jaar samen 1,6 % meer personeel nodig te hebben dan nu. Bovendien ontstaan vacatures door pensionering van zittende mensen en door natuurlijk verloop. In totaal zullen de komende vijf jaar bij deze bedrijven ruim 4700 fte aan baanopeningen ontstaan. Bij zeker 10 % daarvan zal nieuwe instroom - van jonge afstudeerders, werklozen of herintreders - nodig zijn.

ICT en techniek

Het beeld dat uit de Baanopeningenmonitor naar voren komt, verschilt per beroep. Vooral bij ICT-beroepen als applicatieprogrammeur en softwareontwikkelaar zijn moeilijk vervulbare vacatures te verwachten. Dit geldt de komende jaren ook voor technische beroepen, zoals procestechnicus en werktuigbouwkundig ingenieur. In enkele ICT beroepen wordt op termijn ook enige krimp verwacht: hier zit talent dat voor een ander (ICT) beroep kan worden doorontwikkeld.

Bron van informatie voor bedrijven

Bedrijven kunnen de informatie die verzameld is in de Baanopeningenmonitor gebruiken om hun eigen bedrijfssituatie per beroep te vergelijken en beleid te maken. Het advies van de onderzoekers is om daarin de samenwerking te zoeken met andere arbeidsmarktpartijen om knelpunten te voorkomen en kansen te verzilveren.

Onderzoeksrapport

Het onderzoek en de ontwikkeling van de Baanopeningenmonitor is uitgevoerd door het lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool Groningen. Het is de afgelopen twee jaar in de arbeidsmarktregio Groningen uitgevoerd in het kader van ‘Groningen op Voorsprong’, het Intersectoraal Regionaal Sectorplan Groningen. Het rapport is dinsdag in The Big Building aangeboden aan gedeputeerde Eelco Eikenaar. Dit gebeurde tijdens de ledenbijeenkomst van Samenwerking Noord, de IT netwerkorganisatie voor (semi-)publiek organisaties in Noord-Nederland.