Hanzestudenten Bouwkunde & Civiele Techniek helpen mee aan wederopbouw Sint-Maarten

Groningen - Groningen -  Studenten Bouwkunde & Civiele Techniek kunnen vanaf februari volgend jaar stage gaan lopen op Sint-Maarten. Na het verwoestende natuurgeweld is er daar genoeg werk aan de winkel.

Uit de puinhopen moet een nieuw Sint-Maarten oprijzen met een vernieuwde infrastructuur voor de haven, vliegveld, kustwerken, wegen en riolering. Ook is er genoeg werk te doen bij de herbouw van huizen, sociale woningbouw, overheidsgebouwen en vitale organisaties als het energie- en waterbedrijf en telecom. Het Bureau Buitenlandstages van de Hanzehogeschool Groningen heeft goede connecties met bouwbedrijven, aannemers op het gebied van civiele techniek, architecten, projectontwikkelaars etc. Meestal zijn dit Nederlandse ondernemers die daar al langer wonen. Ook studenten van andere voor de wederopbouw belangrijke opleidingen binnen de Hanzehogeschool kunnen stage gaan lopen op Sint-Maarten. Het gaat om stages voor vierdejaarsstudenten, die hun studie afronden met een langere stage en een afstudeerscriptie. Er zijn al een aantal studenten die hun interesse hebben getoond; begin januari is er meer bekend. De vierdejaars studenten Bouwkunde & Civiele Techniek behoren tot de laatste lichting van deze opleidingen. Na een gemeenschappelijk eerste jaar kunnen studenten van de nieuwe opleiding Built Environment kiezen uit drie majors; Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. De bachelor Built Environment vormt samen met de master Architectuur de Academie voor Architectuur & Built Environment.