Eerste ideeën voor Hoogkerk druppelen binnen

Hoogkerk - Alle Hoogkerkers die een idee hebben om het dorp mooier, beter, gezelliger, duurzamer te maken en de bewoners een fijnere woonomgeving te bieden kunnen 24 november langskomen in het WIJ-gebouw tussen 10 en 17 uur.

Heel Hoogkerk is een burgerinitiatief. 'We denken dat het beter kan en dat we dat zelf kunnen regelen', zegt een van de initiatiefnemers. 'Niet klagen en afwachten, maar aanpakken.' Dat er mensen met goede ideeën rondlopen is zeker. Bijvoorbeeld voor een maatschappelijke wolwinkel in een leegstaand winkelpand. Of te zorgen voor meer expositieruimte voor schilderijen in Hoogkerk. Of wat denkt u van het idee om gepensioneerden een plek te geven waar zij kleine reparaties kunnen uitvoeren en hun kennis en kunde kunnen delen met jongere generaties. Misschien een mooie uitbreiding voor de activiteiten van het Repaircafé.  En dat is de bedoeling, elkaar leren kennen, weten wat de ander doet en bezighoudt en aanhalen bij elkaars ideeën om samen verder te komen.  Wil je meer informatie of ook alvast een idee inbrengen, mail dan naar Feikje Kenter: feikjekentercreactief@gmail.com